Author Topic: Ayat Alkitab Tentang Love (Kasih/Cinta)  (Read 286890 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

April 15, 2010, 11:12:57 AM
Reply #10
 • FK - Senior
 • ****
 • Posts: 297
 • T/kasih & syukur Bapa di atas penyertaan - Mu (",)
Amsal 8:17

"Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku."
"LOves NeVer KiLL, It dies" :)
April 15, 2010, 11:25:20 AM
Reply #11
 • FK Friend
 • FK - Hero
 • ******
 • Posts: 2942
 • Gender: Male
 • Teologi Kaum Awam
  • Teologi Kaum Awam
Kej 3:15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya."

Allah mengasihi manusia makanya dia kasih janji..
Hidup sudah susah... jangan dibikin lebih susah.. lihat senyumnya...

http://teologikaumawam.blogspot.com/
September 21, 2010, 09:02:30 AM
Reply #12
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 1615
 • Gender: Male
 I Korintus
13:4. Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
13:5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
13:6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
13:7 Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.

13:8. Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyap.

Segala Pujian, Kehormatan, Kemuliaan hanya bagi Yesus sampai selama-lamanya
September 21, 2010, 09:16:04 AM
Reply #13
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 7905
 • Gender: Male
 • Saya ingin belajar... ^_^
Yes. 54:10   Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, Firman Tuhan, yang mengasihani engkau.
Roma
1:20   Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih.
May 19, 2011, 12:33:11 AM
Reply #14
 • FK - Newbie
 • *
 • Posts: 31
 • Gender: Female
 • Me
Ulangan 31:8
31:8   Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati." :afro: :azn: :) :happy0062:
May 19, 2011, 12:45:15 AM
Reply #15
 • FK - Newbie
 • *
 • Posts: 31
 • Gender: Female
 • Me
Mazmur 136:1
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia Baik!
Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya
August 28, 2011, 08:39:02 AM
Reply #16
 • FK - Newbie
 • *
 • Posts: 8
 • Denominasi: Protestan
Kej. 6:8   Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata TUHAN.
Kej. 18:3   serta berkata: "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini.
Kej. 24:12   Lalu berkatalah ia: "TUHAN, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setia-Mu kepada tuanku Abraham.
Kej. 24:14   Kiranya terjadilah begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab: Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum--dialah kiranya yang Kautentukan bagi hamba-Mu, Ishak; maka dengan begitu akan kuketahui, bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku itu."
Kej. 24:49   Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku; dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri."
Kej. 25:28   Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub.
Kej. 32:10   sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan.
Kej. 33:8   Berkatalah Esau: "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan, yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya: "Untuk mendapat kasih tuanku."
Kej. 33:15   Lalu kata Esau: "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata: "Tidak usah demikian! Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja."
Kej. 39:4   maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia; kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf.
Kej. 39:21   Tetapi TUHAN menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Kej. 43:29   Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia, lalu katanya: "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya: "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku!"
Kej. 47:25   Lalu berkatalah mereka: "Engkau telah memelihara hidup kami; asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun."
Kej. 47:29   Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya, Yusuf, dan berkata kepadanya: "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah, bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku: Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir,
Kel. 15:13   Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kautebus; dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus.
Kel. 20:6   tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.
Kel. 33:12   Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: "Memang Engkau berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan Kauutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman: Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan-Ku.
Kel. 33:13   Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umat-Mu."
Kel. 33:16   Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?"
Kel. 33:17   Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Juga hal yang telah kaukatakan ini akan Kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan-Ku dan Aku mengenal engkau."
January 16, 2012, 05:53:56 PM
Reply #17
 • FK - Junior
 • **
 • Posts: 50
 • Gender: Female
 • Denominasi: Protestan
Yohanes 15:17
Inilah perintah-Ku kepadamu: "kasihilah seorang akan yang lain."
---I can do all things in him that strengtheneth me (Philippians 4: 13)---
February 11, 2012, 11:09:03 AM
Reply #18
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 9262
Roma  5
5:5 Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh ROH KUDUS yang telah dikaruniakan kepada kita.


Roma  8
8:39 atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.


Roma  11
11:28 Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang.

Lukas  11
11:42 Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.


Yohanes  3
3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.


II Tesalonika  3
3:5 Kiranya Tuhan tetap menujukan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus.


I Yohanes  2
2:5 Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam Dia.


I Yohanes  3
3:17 Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?


I Yohanes  4
4:9 Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya.


I Yohanes  4
4:16 Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.


I Yohanes  4
4:17 Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini.


Yudas  1
1:21 Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal.

Roma  8
8:35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?


II Korintus  5
5:14 Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati.


Efesus  3
3:18 Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,


I Yohanes  3
3:16 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.


February 11, 2012, 11:20:55 AM
Reply #19
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 9262
Kasih Allah [pedoman]

 1. Adalah bagian dari sifat Allah.  2Kor 13:11; 1Yoh 4:8
 2. Kristus adalah tujuan - yang terutama    Yoh 15:9; 17:26
 3. Kristus tetap di dalam -    Yoh 15:10
   
4. Digambarkan sebagai sesuatu yang:
 4.1 Ada di antara kita.      Zef 3:17
 4.2 Berdaulat     Ul 7:8; 10:15
 4.3 Besar.     Ef 2:4
4.4 Kekal.     Yer 31:3
 4.5 Tidak dapat dipisahkan.   Rom 8:39
  4.6 Tidak ditahan-tahan.     Hos 11:4
  4.7 Tidak pernah gagal.    Yes 49:15,16
   
5. Tidak mengharapkan jasa   Ul 7:7; Ayub 7:17

 6. Dinyatakan terhadap:
  6.1 Anak yatim     Ul 10:18
  6.2 Orang berdosa yang akan binasa.     Yoh 3:16; Tit 3:4
  6.3 Orang yang memberi dengan rela.    2Kor 9:7
   6.4 Orang-orang kudus.  Yoh 16:27; 17:23; 2Tes 2:16; 1Yoh 4:16

7. Dinyatakan dalam:
   7.1 Berkat-berkat jasmani.     Ul 7:13
    7.2 Kematian Kristus, ketika kita masih berdosa.    Rom 5:8; 1Yoh 4:10
    7.3 Keselamatan karena rahmat-Nya.    Tit 3:4-7
    7.4 Kita dihajar-Nya.   Ibr 12:6
    7.5 Disebut anak-anak Allah.   1Yoh 3:1
     7.6 Mendekatkan kita kepada-Nya.    Hos 11:4
    7.7 Mengubah kutuk yang jahat     Ul 23:5
    7.8 Mengampuni dosa.  Yes 38:17
    7.9 Menghidupkan jiwa-jiwa.  Ef 2:4,5
    7.10 Menyuruh Kristus.   1Yoh 4:9
   7.11 Panggilan.   Mal 1:2,3; Rom 9:11-13
   7.12 Penebusan.  Yes 43:3,4; 63:9
    7.13 Menyerahkan Kristus.  Yoh 3:16
   
 8. Dicurahkan ke dalam hati kita oleh ROH KUDUS.  Rom 5:5
 9. Orang-orang kudus harus memelihara dalam - .Yud 1:21
 10. Orang-orang kudus mengenal dan percaya - . 1Yoh 4:16
   
11. Disempurnakan dalam orang-orang kudus:
   11.1 Dengan ketaatan.          1Yoh 2:5
   11.2 Dengan saling mengasihi.    1Yoh 4:12
    12. Sumber kasih kita akan Dia.  1Yoh 4:19
    13. Harus diusahakan di dalam doa.  2Kor 13:11
 


[X]
Shalom! Selamat datang di Komunitas Kristen Online!

Nampaknya anda belum login. Klik disini untuk login

Belum menjadi member? Klik disini untuk DAFTAR GRATIS (cuma 1 menit)