Author Topic: Air Kulahmu Bukan Urine-mu?  (Read 688 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

January 28, 2015, 12:55:00 PM
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 506
Pro 5:15  Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual.

Joh 2:5  Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!"
Joh 2:6  Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung.
Joh 2:7  Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan merekapun mengisinya sampai penuh.
Joh 2:8  Lalu kata Yesus kepada mereka: "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu merekapun membawanya.
Joh 2:9  Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu--dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya--ia memanggil mempelai laki-laki,
Joh 2:10  dan berkata kepadanya: "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang."


Joh 4:6  Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas.
Joh 4:7  Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya: "Berilah Aku minum."
Joh 4:8  Sebab murid-murid-Nya telah pergi ke kota membeli makanan.
Joh 4:9  Maka kata perempuan Samaria itu kepada-Nya: "Masakan Engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" (Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.)
Joh 4:10  Jawab Yesus kepadanya: "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu: Berilah Aku minum! niscaya engkau telah meminta kepada-Nya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup."
Joh 4:11  Kata perempuan itu kepada-Nya: "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam; dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?
Joh 4:12  Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?"
Joh 4:13  Jawab Yesus kepadanya: "Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi,
Joh 4:14  tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal."
Joh 4:15  Kata perempuan itu kepada-Nya: "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air."


Warna yang sama artinya sama,

« Last Edit: January 28, 2015, 12:57:21 PM by muach3 »
January 28, 2015, 12:55:28 PM
Reply #1
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 506
kulah, dikiaskan adalah kita sendiri.

Isilah hati/iman kita dengan FT hingga penuh,

sumur, kiasan dari urapan/baptisan ROH KUDUS.

Mat 9:17  Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itupun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya."

kantong kiasan dari iman kita,

anggur baru kiasan dari baptisan/urapan ROH KUDUS.[/b]

Pro 5:16  Patutkah mata airmu meluap ke luar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan?
Pro 5:17  Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain.

artinya:

Mat 7:6  "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu."

Pro 5:18  Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri masa mudamu:
Pro 5:19  rusa yang manis, kijang yang jelita; biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya.
Pro 5:20  Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing?

artinya:

2Co 6:13  Maka sekarang, supaya timbal balik--aku berkata seperti kepada anak-anakku--:Bukalah hati kamu selebar-lebarnya!
2Co 6:14  Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
2Co 6:15  Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?
2Co 6:16  Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini: "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku.
2Co 6:17  Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu.
2Co 6:18  Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah Firman Tuhan, Yang Mahakuasa."
« Last Edit: January 28, 2015, 12:58:49 PM by muach3 »
January 28, 2015, 12:56:25 PM
Reply #2
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 506
sama sekali tidak ada kaitannya dengan urine, bukan?
« Last Edit: January 28, 2015, 12:59:21 PM by muach3 »
February 13, 2015, 05:01:04 PM
Reply #3
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 2614
@muach3 :

Sob, tolong klik di SINI dong, plis.
 


[X]
Shalom! Selamat datang di Komunitas Kristen Online!

Nampaknya anda belum login. Klik disini untuk login

Belum menjadi member? Klik disini untuk DAFTAR GRATIS (cuma 1 menit)