Author Topic: Berbagai Pandangan tentang Siapa itu Yesus  (Read 756 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

January 31, 2019, 12:42:54 AM
Reply #10
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 564
Michael Bukan malaikat Ciptaan Allah,
Michael adalah Pencipta itu Sendiri..

bagi teman teman, yang mau berdiskusi lebih lanjut mengenai Michael..

boleh kita lanjutkan di topik ini ya.. http://forumkristen.com/index.php?topic=52077.0


thanks and God Bless You

Jika Michael adalah “pencipta”, berati Michael itu = Allah.

Apakah demikian ?


Jbu
January 31, 2019, 12:58:45 AM
Reply #11
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 564
Nabi daniel diberitahu bahwa sang penjuru malaikat mikhael adalah "pelindung bangsamu" (Daniel 12:1, versi BIS).

Bangsa daniel adalah bangsa Yahudi, dan kenyataan bahwa mikhael "melindungi" mereka menyiratkan bahwa Allah telah menempatkan malaikat-malaikat kudus tertentu untuk melindungi bangsa dan kelompok-kelompok di muka bumi.

Rupanya para iblis juga mempunyai urutan hirarkis (baca Daniel 10:20). Julukan mikhael sebagai "pemimpin besar" menekankan bahwa ia memiliki otoritas di dalam dunia roh. Adapun sosok lainnya juga karena Daniel 10:13 mengungkapkan bahwa mikhael adalah "salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka."

Sang penjuru malaikat mikhael ini,
rupanya, memegang peranan yang cukup besar dalam peristiwa akhir jaman.

Daniel diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa, pada akhir jaman, mikhael akan "muncul" dan akan ada kesesakan yang dahsyat - rujukan kepada Masa Kesengsaraan (Daniel 12:1). Israel dijamin akan dilindungi pada waktu ini.

Kelihatannya akan mengarah kepada suatu zaman akhir dimana ilmu pengetahuan berada pada puncak perkembangan.

Daniel 12:4 (TB)
Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir zaman; banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah."

TUHAN YESUS MEMBERKATI
ZheZhu
Saya tambahi sedikit yah ..

Daniel 12:1, jika kita tidak teliti membacanya, akan menimbulkan “kesan”, bahwa Mikhael akan diutus untuk melindungi bangsa Israel, itu adalah pemahaman yg “keliru”.

Mengapa ?

Coba dibaca kalimat disana pelan2.. disana dikatakan, bangsa yg akan dilindungi itu adalah: setiap orang yg namanya ada tertulis dalam kitab kehidupan, artinya adalah .. orang2 yg percaya., jadi .. nubuatan itu tidak “merujuk khusus” kepada bangsa Israel, tetapi merujuk kepada “semua orang percaya”, apakah ia bangsa israel ataupun bukan.

Jadi, kalimat .. “anak2 bangsa mu”,  lebih mengarah pada maksut .. anak2 manusia, sebab Daniel itu adalah manusia dan yg berbicara itu Malaikat.

Nubuatan Daniel ini sangat sesuai dgn nubuatan kitab wahyu.

Jbu
January 31, 2019, 01:04:28 AM
Reply #12
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 564
Michael Bukan malaikat Ciptaan Allah,
Michael adalah Pencipta itu Sendiri..

bagi teman teman, yang mau berdiskusi lebih lanjut mengenai Michael..

boleh kita lanjutkan di topik ini ya.. http://forumkristen.com/index.php?topic=52077.0


thanks and God Bless You

Dalam pertanyaan anda disana yg tertulis dalam Zakaria tersebut, adalah Malaikat.

Nah, tentang Para Malaikat (termasuk mikhael), mungkin untuk menjadi “bahan wacana” saja, anda dapat membaca nya dalam “Kitab Henok”, sekalipun merupakan kitab apokrifa, tetapi bisa membantu anda untuk memahami tentang para malaikat tsb., sebab .. Alkitab Kanonik tidak banyak berbicara tentang malaikat.

Jbu..
January 31, 2019, 09:20:25 AM
Reply #13
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 2662
 • Gender: Male
 • karena Cinta Yesus lebih kuat daripada maut
 • Denominasi: Seventh-Day Adventist
Jika Michael adalah “pencipta”, berati Michael itu = Allah.

Apakah demikian ?


Jbu

Yupss, Betul Sekali..

Allah Yang Mahakuasa berulang kali menunjukkan diri-Nya kepada manusia..
dalam Rupa
1. Panglima Bala Tentara Tuhan,
2. Malaikat Perjanjian,
3. Michael si Penghulu Malaikat
4. Penampakan Semak Belukar yang terbakar di padang Gurun,
5. tiang Api dan Tiang Awan.
6. dll

Banyak media yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan diri dan menjangkau anak anak Manusia.salam
TYM
" Lamanya satu ajaran dianut tidak akan membuat kesalahan menjadi kebenaran, sebab kebenaran mampu berdiri sendiri. Doktrin yang benar akan tetap teguh oleh penyelidikan Alkitab yang seksama. "
January 31, 2019, 08:18:26 PM
Reply #14
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 1070
 • There is none like You
Saya tambahi sdikit yah.

Daniel 12:1, jika kita tidak teliti membacanya, akan menimbulkan “kesan”, bahwa Mikhael akan diutus untuk melindungi bangsa Israel, itu adalah pemahaman yg “keliru”.

Mengapa ?
Coba dibaca kalimat disana pelan2.. disana dikatakan, bangsa yg akn dilindungi itu adalah: setiap org yg namanya ada tertulis dlm kitab kehidupan, artinya adalah.. orang2 yg percaya, jadi nubuatan itu tidak “merujuk khusus” kepada bangsa Israel, tetapi merujuk kepada “semua orang percaya”, apakah ia bangsa israel ataupun bukan.

Jadi, kalimat..“anak2 bangsa mu”,  lebih mengarah pada maksut . anak2 manusia, sbab Daniel itu adalah manusia dan yg berbicara itu Malaikat.

Jbu
Nubuat Daniel terakhir ini,
dicatat dalam pasal 10 sampai dengan 12 yang berisi rincian tentang masa depan Israel, yang berpusat pada zaman Antiokhus dan pada persoalan-persoalan menyangkut "hal-hal terakhir" : kesengsaraan besar, kebangkitan orang mati, upah dan hukuman.

Pada Daniel 12:1-13
tentang nubuat masa depan. bahwa keadaan masa depan bukanlah suatu keadaan yang menyenangkan, seperti dikatakan: akan ada suatu waktu kesesakan, di mana terjadi banyak penderitaan. Masa kesulitan besar akan dialami bangsa Israel. Masa itu adalah masa malapetaka dan penganiayaan.

Kita tahu bahwa bangsa Israel banyak mengalami masalah di sepanjang sejarah mereka. Dari peristiwa kejatuhan Yerusalem, teror Antiokhus Epifanes, sampai pada perusakan Yerusalem oleh Roma oleh Jenderal Titus .
Masa ini disebut juga masa kesusahan bagi Yakub (Yeremia 30:7).

Maka malaikat Mikhael muncul berdiri mendampingi bangsa Israel.

Kesengsaraan itu telah dialami oleh Israel,namun masih ada hubungannya dengan keadaan di masa yg akan datang.

Umat Kristus (Orang2 percaya) adalah keturunan Abraham (bangsa Israel)

Galatia 3:29 (TB)
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah
.

Umat Kristus (Keturunan Abraham/Israel)akan luput dari masa kesengsaraan besar karena akan mengalami pengangkatan.

Daniel 12:1 (TB)
"Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu.
Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab itu.

Paulus pun menegaskan dalam suratnya..

1 Tesalonika 4:16-17 (TB)
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;

sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.

_________________________________________
Bangsa Israel sampai saat ini masih menantikan datangnya Mesias/Juruselamat.

Mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. maka dapat dipastikan bangsa israel tidak akan mengalami pengangkatan dan akan masuk dalam suatu waktu dalam masa kesengsaraan besar seperti yang telah dinubuatkan.

Saya menangkap bahwa dengan munculnya "Mikhael" untuk mendampingi bangsa israel yang akan masuk pada masa kesengsaraan besar adalah sebagai salah satu bukti kesetiaan Allah dalam perjanjianNya.

Kejadian 17:7-8 (TB)
Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.

Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka."

Sekitar tahun 70M bangsa Israel tercerai berai dan nyaris tidak tampak pada peta dunia kemudian pada tahun 1948 telah memproklamirkan kemerdekaannya di tanah Yerusalem.

Matius 24:32-33 (TB)
Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.[/b]

TUHAN YESUS MEMBERKATI
ZheZhu
Yohanes 14:23 (TB) 
Jawab Yesus: "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
February 01, 2019, 02:33:20 AM
Reply #15
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 564
Nubuat Daniel terakhir ini,
dicatat dalam pasal 10 sampai dengan 12 yang berisi rincian tentang masa depan Israel, yang berpusat pada zaman Antiokhus dan pada persoalan-persoalan menyangkut "hal-hal terakhir" : kesengsaraan besar, kebangkitan orang mati, upah dan hukuman.

Pada Daniel 12:1-13
tentang nubuat masa depan. bahwa keadaan masa depan bukanlah suatu keadaan yang menyenangkan, seperti dikatakan: akan ada suatu waktu kesesakan, di mana terjadi banyak penderitaan. Masa kesulitan besar akan dialami bangsa Israel. Masa itu adalah masa malapetaka dan penganiayaan.

Kita tahu bahwa bangsa Israel banyak mengalami masalah di sepanjang sejarah mereka. Dari peristiwa kejatuhan Yerusalem, teror Antiokhus Epifanes, sampai pada perusakan Yerusalem oleh Roma oleh Jenderal Titus .
Masa ini disebut juga masa kesusahan bagi Yakub (Yeremia 30:7).

Maka malaikat Mikhael muncul berdiri mendampingi bangsa Israel.

Kesengsaraan itu telah dialami oleh Israel,namun masih ada hubungannya dengan keadaan di masa yg akan datang.

Umat Kristus (Orang2 percaya) adalah keturunan Abraham (bangsa Israel)

Galatia 3:29 (TB)
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah
.

Umat Kristus (Keturunan Abraham/Israel)akan luput dari masa kesengsaraan besar karena akan mengalami pengangkatan.

Daniel 12:1 (TB)
"Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu.
Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab itu.

Paulus pun menegaskan dalam suratnya..

1 Tesalonika 4:16-17 (TB)
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;

sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.

_________________________________________
Bangsa Israel sampai saat ini masih menantikan datangnya Mesias/Juruselamat.

Mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. maka dapat dipastikan bangsa israel tidak akan mengalami pengangkatan dan akan masuk dalam suatu waktu dalam masa kesengsaraan besar seperti yang telah dinubuatkan.

Saya menangkap bahwa dengan munculnya "Mikhael" untuk mendampingi bangsa israel yang akan masuk pada masa kesengsaraan besar adalah sebagai salah satu bukti kesetiaan Allah dalam perjanjianNya.

Kejadian 17:7-8 (TB)
Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.

Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka."

Sekitar tahun 70M bangsa Israel tercerai berai dan nyaris tidak tampak pada peta dunia kemudian pada tahun 1948 telah memproklamirkan kemerdekaannya di tanah Yerusalem.

Matius 24:32-33 (TB)
Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.[/b]

TUHAN YESUS MEMBERKATI
ZheZhu
Mantapppp ..

Semua orang - orang percaya adalah bangsa - bangsa israel “rohani”.

Jbu
February 01, 2019, 02:36:50 AM
Reply #16
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 564
Yupss, Betul Sekali..

Allah Yang Mahakuasa berulang kali menunjukkan diri-Nya kepada manusia..
dalam Rupa
1. Panglima Bala Tentara Tuhan,
2. Malaikat Perjanjian,
3. Michael si Penghulu Malaikat
4. Penampakan Semak Belukar yang terbakar di padang Gurun,
5. tiang Api dan Tiang Awan.
6. dll

Banyak media yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan diri dan menjangkau anak anak Manusia.salam
TYM
Bisa ndak saudara memberikan bukti2 ayat Alkitab, yg menyatakan Malaikat Mikhael = Allah ?

Jbu..
February 01, 2019, 09:01:41 AM
Reply #17
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 2662
 • Gender: Male
 • karena Cinta Yesus lebih kuat daripada maut
 • Denominasi: Seventh-Day Adventist
Bisa ndak saudara memberikan bukti2 ayat Alkitab, yg menyatakan Malaikat Mikhael = Allah ?

Jbu..


bisa bro..
dengan tingkat keakuratan 100%
s
ilahkan di baca di topik ini ya bro.. http://forumkristen.com/index.php?topic=52077.0


salam
TYM
" Lamanya satu ajaran dianut tidak akan membuat kesalahan menjadi kebenaran, sebab kebenaran mampu berdiri sendiri. Doktrin yang benar akan tetap teguh oleh penyelidikan Alkitab yang seksama. "
February 02, 2019, 06:31:50 AM
Reply #18
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 564
bisa bro..
dengan tingkat keakuratan 100%
s
ilahkan di baca di topik ini ya bro.. http://forumkristen.com/index.php?topic=52077.0


salam
TYM

Anda bilang bisa dan akurat 100%, tapi bolak balik saya baca, tidak ada satupun ayat disana yg menuliskan mikhael itu adalah Allah, kecuali hanya presepsi terhadap ayat2.

Nah, yg saya inginkan adalah Di kitab apa dan ayat berapa dituliskan, Jika Mikhael itu adalah Allah ?

Jadi, link yg anda “quote” diatas, sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya.

Jbu
February 10, 2019, 12:05:24 PM
Reply #19
 


[X]
Shalom! Selamat datang di Komunitas Kristen Online!

Nampaknya anda belum login. Klik disini untuk login

Belum menjadi member? Klik disini untuk DAFTAR GRATIS (cuma 1 menit)