Author Topic: Renungan harian GKJW  (Read 4016 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

June 07, 2020, 06:06:41 AM
Reply #20
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16


https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-7-juni-2020/


Dadya Paseksi Sanyata ing Satengahing Bebrayan Agung kanthi Satuhu! Pancaran Air Hidup 7 Juni 2020   
Renungan Harian • 7 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Waosan :  Matius 28 : 16 – 20 | Pujian : KPJ.  348
Nats: “Para sakabat sawelas nuli padha mangkat menyang Galilea, menyang ing gunung kang wis kapangandikakake dening Gusti Yesus” (Ay.16)

Kula pinanggih warganing greja ingkang ngaturaken pitakenan mekaten: “Apa ta gunaning pangabekti aneng greja kuwi,  menawi tiyang sampun nglampahi  gesang kanthi soleh, satuhu sabdaning Gusti? Sampun tumindak sae lan dados berkah kangge tiyang sanes tanpa pandang-bulu? Apa isih kurang tah, anggonku dadi saksine Gusti?”  Ayat 16 nyebataken, “Para sakabat sawelas nuli padha mangkat menyang Galilea, menyang ing gunung kang wis kapangandikakake dening Gusti Yesus”. Para sakabat mlampah 123 km saperlu pinanggya kaliyan Gusti Yesus, sepindah malih. Senadyan para sakabat punika sampun pinanggya kaliyan Gusti Yesus secara mirunggan (privat), para sakabat mbudidaya netepi prentahipun Gusti  kanthi  semangat  tanpa ngresula.

Coba diteges! Bilih tiyang ingkang tansah ngupadi manunggiling diri kaliyan Gusti, tiyang punika kedah netepi kanthi setya prentahing Gusti. Punika sanes prekawis “pengkultusan” papan pangibadah, nanging mligi prekawis manut lan setya dumateng prentahing Gusti. Para pandherekipun Gusti ingkang sampun pinanggih kaliyan Gusti sacara mirunggan ing aktivitas spiritualipun (khalwat -istilah GKJW-) katetepaken kedah masamuwan sesarengan sederek pitados sanes (ingkang nampi prentah ingkang sami saking Gusti) satemah masamuwan ing  satengahing bebrayan agung. Ing salebeting pangibadah agung punika, Gusti kanthi setya rawuh marang pribadi mbaka pribadi. Satemah para sakabat sansaya tambah kapitadosanipun.

Nalika masamuwan sesarengan tiyang kathah, wonten kathah prekawis ingkang ngalang-alangi paningalan rohani kita, satemah Gusti namung  “katingal samar-samar”, contonipun; kawontenanipun jiwa-raga kita ingkang dadosasken bad-mood, e wonten pangapura kangge asanes, dis-orientasi dumatheng makna ibadah, mboten fokus (ibadah namung  formalitas – malah dolanan gadget-), lsp. Satemah pangibadah punika mranani ing manah panjenengan, namung satunggal cara: ngener maring Gusti! (wa-one)

“Masamuwan punika paseksi sejati: Temen-temen ngabekti ngluhuraken Asmanipun Gusti”

June 07, 2020, 01:24:07 PM
Reply #21
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-7-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/1jpg_I5KlOyRbSk3MgJcJGUm2g_UGxZd1/view

Dadya Paseksi Sanyata ing Satengahing Bebrayan Agung kanthi Satuhu! Pancaran Air Hidup 7 Juni 2020   
Renungan Harian • 7 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Waosan :  Matius 28 : 16 – 20 | Pujian : KPJ.  348
Nats: “Para sakabat sawelas nuli padha mangkat menyang Galilea, menyang ing gunung kang wis kapangandikakake dening Gusti Yesus” (Ay.16)

Kula pinanggih warganing greja ingkang ngaturaken pitakenan mekaten: “Apa ta gunaning pangabekti aneng greja kuwi,  menawi tiyang sampun nglampahi  gesang kanthi soleh, satuhu sabdaning Gusti? Sampun tumindak sae lan dados berkah kangge tiyang sanes tanpa pandang-bulu? Apa isih kurang tah, anggonku dadi saksine Gusti?”  Ayat 16 nyebataken, “Para sakabat sawelas nuli padha mangkat menyang Galilea, menyang ing gunung kang wis kapangandikakake dening Gusti Yesus”. Para sakabat mlampah 123 km saperlu pinanggya kaliyan Gusti Yesus, sepindah malih. Senadyan para sakabat punika sampun pinanggya kaliyan Gusti Yesus secara mirunggan (privat), para sakabat mbudidaya netepi prentahipun Gusti  kanthi  semangat  tanpa ngresula.

Coba diteges! Bilih tiyang ingkang tansah ngupadi manunggiling diri kaliyan Gusti, tiyang punika kedah netepi kanthi setya prentahing Gusti. Punika sanes prekawis “pengkultusan” papan pangibadah, nanging mligi prekawis manut lan setya dumateng prentahing Gusti. Para pandherekipun Gusti ingkang sampun pinanggih kaliyan Gusti sacara mirunggan ing aktivitas spiritualipun (khalwat -istilah GKJW-) katetepaken kedah masamuwan sesarengan sederek pitados sanes (ingkang nampi prentah ingkang sami saking Gusti) satemah masamuwan ing  satengahing bebrayan agung. Ing salebeting pangibadah agung punika, Gusti kanthi setya rawuh marang pribadi mbaka pribadi. Satemah para sakabat sansaya tambah kapitadosanipun.

Nalika masamuwan sesarengan tiyang kathah, wonten kathah prekawis ingkang ngalang-alangi paningalan rohani kita, satemah Gusti namung  “katingal samar-samar”, contonipun; kawontenanipun jiwa-raga kita ingkang dadosasken bad-mood, e wonten pangapura kangge asanes, dis-orientasi dumatheng makna ibadah, mboten fokus (ibadah namung  formalitas – malah dolanan gadget-), lsp. Satemah pangibadah punika mranani ing manah panjenengan, namung satunggal cara: ngener maring Gusti! (wa-one)

“Masamuwan punika paseksi sejati: Temen-temen ngabekti ngluhuraken Asmanipun Gusti”
June 09, 2020, 07:08:36 AM
Reply #22
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16

https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-8-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/1QS2FMwv0C_Ar0dRR5c7-_CHDBNYMIw7s/view


Sebuah Pengakuan Pancaran Air Hidup 8 Juni 2020   
Renungan Harian • 8 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Bacaan : 1 Korintus 12 : 1 – 3 |  Pujian : KJ. 432:1,2
Nats: “… tidak ada seorang pun, yang dapat mengaku: “Yesus adalah Tuhan”, selain oleh ROH KUDUS” (Ay. 3)

Salah satu kecenderungan manusia di era digital ini adalah butuh diakui. Hal ini nampak pada tampilan swafoto di berbagai media sosial. Sekalipun sosok dalam foto tersebut dapat digolongkan kepada sosok yang kurang menarik untuk dilihat, namun sosok tersebut seakan tidak peduli dengan yang hal itu, karena yang penting sosok tersebut eksis di media sosial itu, hingga akhirnya mendapatkan pengakuan. Bahkan swafoto yang dilatarbelakangi keinginan mendapat pengakuan, tidak jarang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang mengunggahnya, diantaranya dipidanakan karena melanggar undang-undang ITE. Berhati-hatilah menggunakan media sosial demi sebuah pengakuan.

Pada jaman rasul Paulus, credo atau dapat dimengerti sebuah pengakuan, sangat penting untuk diungkapkan. Pengungkapan pengakuan sebagai bentuk keyakinan diri, juga dipahami sebagai usaha bersaksi pada jaman itu. Banyaknya aliran Kekristenan yang pengajarannya hampir-hampir mirip dengan pengajaran Yesus dan para rasulNya, membuat rasul Paulus juga berhati-hati dalam mengarahkan jemaat Korintus, khususnya tentang karunia-karunia Roh dalam perikop ini. Penegasan dan kesaksian rasul Paulus tentang ketuhanan Yesus oleh dorongan ROH KUDUS dalam ayat 3, juga sangat mempengaruhi keteguhan jemaat mula-mula yang berada di Korintus, dalam menghadapi pengaruh pengajaran aliran-aliran Kekristenan yang dianggap menyimpang dari ajaran Yesus.

Alangkah indahnya jika kita yang sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan karena dorongan ROH KUDUS, tidak hanya bersaksi pada saat peneguhan Sidi saja. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud kesaksian iman kita di tengah masyarakat, juga masih relevan di era digital ini. Apalagi jika kita mampu menyeimbangkan antara kesaksian ‘swafoto’ kita demi sebuah pengakuan dengan kesaksian atas dorongan ROH KUDUS bahwa Yesus adalah Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. (tes)

 “Rasakan bedanya swafoto dibanding bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan”
https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-9-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/1rvDVioem4L72DFX6OQTFKpQFMzQfyrrk/view


Kêndêl Tenan Pancaran Air Hidup 9 Juni 2020   
Renungan Harian • 9 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Waosan : Ayub 39 : 13 – 25    |   Pamuji  :  KPJ. 177 : 1, 3
Nats: “Sabarang kang nggegirisi digeguyu, sarta ora tau wedi apadene ora gelem mundur manawa arep-arepan karo pedhang” (Ay. 25)

Wiwit turnamen bal-balan jaman Galatama lan Perserikatan nganti sakpunika jaman Liga 1 Shopee, kumpulan tiyang ingkang dados suporter salah satunggaling klub bal-balan punika, sampun kasuwur kêndêl numindhaken punapa kemawon kangge mbelani klub bal-balanipun punika. Kêndêlipun kumpulan tiyang wau sampun kasuwur namung bandha nekad (bonek) mawon, boten kados para pendekar ingkang gadhah kasekten dados cepengan kêndêlipun. Kêndêl bandha nekad (bonek) utawi kêndêl gadhah kasekten, pundi ingkang saged diwastani kêndêl tenan punika?

Nami Ayub (‘iyyôb) saged ngemu suraos “Wonten ing pundi bapa (ilahi)?”, lan ugi kadunungan teges nyuwun pitulunganipun Gusti Allah (Purwa Pustaka, hal. 648). Amargi pacoben ingkang dipuntampi Ayub kalebet awrat, mila Ayub nyuwun pitulunganipun Gusti Allah. Sanadyan wonten bagian Kitab Ayub ingkang mratelakaken Ayub kados nantang Gusti Allah ing bab hukum (pasal 29-31), nanging ing bab waosan dinten punika Ayub saged nguda rasa bilih namung Gusti Allah ingkang nitahaken samukawis lan ingkang ngrimati sedayanipun (pasal 38-39). Kadosdene kewan ingkang gadhah daya lan wantun ngadhepi punapa kemawon (ayat 25), pungkasanipun Ayub rumaos sekeng ing ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi (ayat 37). Dados kêndêlipun Ayub ngantos nantang Gusti Allah ing bab hukum, boten saged kalebet tiyang kang kêndêl tenan ngadhepi kekiyatanipun Gusti Allah.

 Suporter bal-balan kang kêndêl bandha nekad (bonek) saged ugi dados inspirasi sae kangge kita menawi kita bandingaken kaliyan kêndêlipun Ayub ingkang nantang Gusti Allah awit rumaos gadhah kekiyatan ingkang langkung. Bandha nekad paring dukungan kangge tim bal-balanipun ngadepi sinten kemawon ndadosaken kekiyatan kangge tim­-ipun pikantuk kasil sae. Tinimbang kêndêl tenan ngadhepi kekiyatanipun Allah, kasunyatanipun boten wonten punapanipun ing ngarsanipun lan boten dados paseksi ingkang sae ing satengahing gesang kapitadosan kita. (tes)

“Dhuh Gusti, kula nyuwun kêndêl dados seksi Kristus ”
June 12, 2020, 11:54:14 AM
Reply #23
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16


https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-10-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/1Q49U7VQuy3MsS9NRK8fJhE93MGB3ebEh/viewBangun dan Pergi untuk Bersaksi dan Melayani Pancaran Air Hidup 10 Juni 2020   
Renungan Harian • 10 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Bacaan  : Yohanes 14 : 15 – 31    |   Pujian : KJ. 427:1,2
Nats: “Tetapi supaya dunia tahu, bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada-Ku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini” (Ay. 31)

Kemerdekaan bangsa Indonesia masih dua bulan lagi akan kita peringati. Namun tidak ada salahnya bagi kita untuk memulai merenungkan bagaimana perjuangan untuk merebut kemerdekaan itu menjadi inspirasi bagi kita di jaman sekarang. Adanya lagu perjuangan “Bangun Pemudi Pemuda” dapat kita pakai sebagai salah satu bahan perenungan kita kali ini.

Lagu “Bangun Pemudi Pemuda” memang tidak tercipta dalam rentang waktu dekat dengan Kongres Pemuda II. Tetapi setidaknya, lirik lagu ini secara spesifik membicarakan tentang semangat kaum muda, yang kelak menjadi alhi waris dari penerus bangsa. Bermula dari Alfred Simanjuntak, seorang guru Sekolah Rakyat Sempurna Indonesia di Semarang. Dari situlah, sekitar tahun 1943, ia menuliskan lagu itu. Menciptakan lagu tersebut di tengah masa-masa menuju kemerdekaan, memang bukan perkara mudah. Karena liriknya yang membakar semangat, Alfred pernah sempat diburu oleh polisi militer Jepang, demikian dilansir dari buku Lagu Wajib Nasional tulisan Wildan Bayudi. Melalui lagu tersebut, semangat perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa kita terus terpancar.

Tidak jauh berbeda dengan yang diteladankan dalam kehidupan Tuhan Yesus dan para murid, menjelang kepergianNya. Tuhan Yesus memberikan semangat para murid untuk bangun dan pergi. Bangun dan pergi ini disertai beberapa penguatan, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Penolong, yakni Roh Kebenaran, juga Penghibur, yakni ROH KUDUS, dan damai sejahtera. Penguatan itulah yang pada akhirnya memampukan para murid untuk bersaksi dan melayani seperti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Hal ini pula yang kita yakini masih terjadi sampai sekarang, bahwa berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi warga GKJW, tidak bisa dan tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Allah kepada GKJW.  Untuk itu mari kita senantiasa bangun dan pergi untuk bersaksi dan melayani Tuhan Yesus di tengah masyarakat dan dunia ini. (tes)

 “Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus”June 12, 2020, 11:55:42 AM
Reply #24
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-11-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/1yWLQ47LSEoXJ1k7Ch0Go-yWpvueViXvT/view


Paseksi Ingkang Gawe Gumuyu Pancaran Air Hidup 11 Juni 2020   
Renungan Harian • 11 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Waosan : Purwaning Dumadi 21 : 1 – 7    |   Pamuji  : KPJ. 421 : 1 – 3
Nats: “Gusti Allah damel aku gumuyu, sapa kang krungu bab iki, mesthi bakal gumuyu marga saka aku” (Ay. 6)

Kadospundi raosipun rikala kita dipunremehaken tiyang sanes? Tamtu manah kita sakit lan kita ugi pingin saged paring bukti, menawi kita boten kados ingkang diwastani tiyang wau. Ngupadi paring bukti punika asring boten gampang, punapa malih kados-kadosa bab punika kalebet bab ingkang boten mungkin alias mustahil. Tiyang ingkang ngremehaken wau tamtu mindhak seru gumujengipun menawi sumerep paseksi kita dasaripun bab ingkang mustahil. Kasunyatanipun bab ingkang mustahil kangge manungsa, dados boten wonten ingkang mustahil kagem Gusti Allah.

 Ibu Sara, garwanipun Rama Abraham nate ngraosaken manah sisah amargi dereng pinaringan putra saking Gusti Allah. Wonten ing pemanggihipun tiyang kala samanten, tiyang estri ingkang boten pinaringan putra utawi namung gadhah yoga estri, taksih asring dipun wastani gabluk, garwa estri ingkang boten wonten ginanipun. Adat patriakhal ingkang kiat, dadosaken Ibu Sara karamehaken tiyang kathah amargi ngantos sepuh dereng pinaringan putra. Ibu Sara ngantos ngurbanaken diri, ngikhlasaken Rama Abraham semah malih kaliyan baturipun Ibu Sara ingkang naminipun Hagar, ngantos pinaringan putra ingkang naminipun Ismael. Sansaya nelangsa manahipun Ibu Sara, amargi Hagar ugi ngremehaken piyambakipun. Awit saking pakaryanipun Gusti Allah, ngantos Rama Abraham yuswa setunggal atus taun lan Ibu Sara ingkang ugi sampun sepuh, pinaringan putra saking Gusti Allah. Bab ingkang mustahil kangge manungsa, boten mustahil kagem Allah. Punika ugi damel paseksi, senadayan paseksi kang damel gumuyu, awit sampun sepuh koq tembe kagungan putra.

Manah ingkang bingah punika minangka obat kang mujarab. Bilih kita tatag lan tanggon ngadepi sedaya tiyang ingkang ngremehaken kita, awit saking pangandel kita dumateng panguwaosipun Allah, punika dados paseksi ingkang binerkahan kangge sinten kemawon. (tes)

“Uripku pindha pangidung, sumaos mring Pangeran”June 12, 2020, 11:57:27 AM
Reply #25
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16


https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-12-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/1CyiZcLrcirGLgO-HozwfcJJIezXzHrBJ/viewTerus Membela, Terus Bersaksi Pancaran Air Hidup 12 Juni 2020   
Renungan Harian • 12 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Bacaan : Kisah Para Rasul 7 : 35 – 43 | Pujian : KJ. 426
Nats: “Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu” (Ay.35)

Cerita tentang kehidupan seorang martir saat akhir hidupnya demi membela Kristus sangatlah menarik untuk disimak. Salah seorang martir yang sangat terkenal ialah Stevanus. Dia dilempari batu sampai tidak bernyawa karena keteguhan hati dan imannya dalam membela Kristus membuat namanya dikenang. Semangatnya pun banyak diteladani oleh orang-orang masa kini. Meskipun mungkin dapat dikatakan bahwa jaman sekarang ini mungkin sudah jarang kita temui orang yang memiliki militansi yang begitu tinggi hingga mau mengorbankan dirinya untuk Kristus.

Pada kisah Stefanus hari ini kita melihat bahwa dia beberapa kali menyebut nama Musa dan kisahnya selama berada bersama bangsa Israel. Nampak bahwa Stefanus mencermati apa yang menjadi tugas dan panggilan Musa saat itu. Yang menarik di sini adalah dengan berani Stefanus membukakan sebuah kenyataan meskipun Musa telah dipilih oleh Allah tetapi ternyata para nenek moyang bangsa Israel tidak mau taat pada perintah dan pesan yang disampaikan. Penolakan dan tindakan pembantahan Bangsa Israel terhadap Musa diungkapkan Stefanus untuk mencelikkan suatu kesalahan. Sebab mereka malah menuruti keinginannya dan mencari Allah lain sesuai dengan kehendak mereka. Apa yang dilakukan Stefanus ini adalah langkah yang berani dan sebenarnya malah membawanya masuk ke dalam resiko yang lebih besar.

Terkadang ketika seseorang diminta untuk membela diri dan mengungkapkan sebuah kesaksian yang benar pasti yang diungkapkan adalah hal-hal yang menunjukkan kebenaran dirinya dan hal yang membuat dirinya semakin kuat dalam suatu sidang pengadilan. Jarang sekali ada seorang saksi yang malah membeberkan kebenaran yang menyakitkan atau tidak enak didengar oleh orang-orang yang mendengar kesaksiannya. Dari bagian kisah Stefanus hari ini kita diajak untuk melihat bahwa sebuah kesaksian kadang harus dipertegas dengan sebuah kritikan dan peringatan yang walau mungkin tidak enak didengar tetapi justru meneguhkan kesaksian itu. Pertanyaannya: beranikah kita?  (ASN)

“Ketidaktaatan dan kesalahan di masa lalu adalah sebuah keutuhan dari kisah pertobatan yang sangat layak untuk diakui dan disaksikan”June 17, 2020, 06:15:34 AM
Reply #26
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16


https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-12-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/1CyiZcLrcirGLgO-HozwfcJJIezXzHrBJ/view


Terus Membela, Terus Bersaksi Pancaran Air Hidup 12 Juni 2020   
Renungan Harian • 12 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Bacaan : Kisah Para Rasul 7 : 35 – 43 | Pujian : KJ. 426
Nats: “Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat, yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu” (Ay.35)

Cerita tentang kehidupan seorang martir saat akhir hidupnya demi membela Kristus sangatlah menarik untuk disimak. Salah seorang martir yang sangat terkenal ialah Stevanus. Dia dilempari batu sampai tidak bernyawa karena keteguhan hati dan imannya dalam membela Kristus membuat namanya dikenang. Semangatnya pun banyak diteladani oleh orang-orang masa kini. Meskipun mungkin dapat dikatakan bahwa jaman sekarang ini mungkin sudah jarang kita temui orang yang memiliki militansi yang begitu tinggi hingga mau mengorbankan dirinya untuk Kristus.

Pada kisah Stefanus hari ini kita melihat bahwa dia beberapa kali menyebut nama Musa dan kisahnya selama berada bersama bangsa Israel. Nampak bahwa Stefanus mencermati apa yang menjadi tugas dan panggilan Musa saat itu. Yang menarik di sini adalah dengan berani Stefanus membukakan sebuah kenyataan meskipun Musa telah dipilih oleh Allah tetapi ternyata para nenek moyang bangsa Israel tidak mau taat pada perintah dan pesan yang disampaikan. Penolakan dan tindakan pembantahan Bangsa Israel terhadap Musa diungkapkan Stefanus untuk mencelikkan suatu kesalahan. Sebab mereka malah menuruti keinginannya dan mencari Allah lain sesuai dengan kehendak mereka. Apa yang dilakukan Stefanus ini adalah langkah yang berani dan sebenarnya malah membawanya masuk ke dalam resiko yang lebih besar.

Terkadang ketika seseorang diminta untuk membela diri dan mengungkapkan sebuah kesaksian yang benar pasti yang diungkapkan adalah hal-hal yang menunjukkan kebenaran dirinya dan hal yang membuat dirinya semakin kuat dalam suatu sidang pengadilan. Jarang sekali ada seorang saksi yang malah membeberkan kebenaran yang menyakitkan atau tidak enak didengar oleh orang-orang yang mendengar kesaksiannya. Dari bagian kisah Stefanus hari ini kita diajak untuk melihat bahwa sebuah kesaksian kadang harus dipertegas dengan sebuah kritikan dan peringatan yang walau mungkin tidak enak didengar tetapi justru meneguhkan kesaksian itu. Pertanyaannya: beranikah kita?  (ASN)

“Ketidaktaatan dan kesalahan di masa lalu adalah sebuah keutuhan dari kisah pertobatan yang sangat layak untuk diakui dan disaksikan”

June 17, 2020, 06:16:45 AM
Reply #27
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16

https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-13-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/1a0SrtnDhSaU4k_ETuZ9gF5NU1JPTBLMl/viewLuput Pancaran Air Hidup 13 Juni 2020   
Renungan Harian • 13 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Waosan : Jabur 116 : 1 – 19 | Pamuji : KPJ. 104 : 1, 2
Nats: “Dhuh nyawaku puliha dadi ayem maneh, awit pangeran Yehuwah wus nyaeni marang kowe. .“ (ay 7)

Nalika kita luput saking bebaya/bencana tamtu manah kita bingah. Saking cariyos lesan lan saking sosial media kita saged ningali kathah tuladha bab punika. Biasanipun  sakderengipun sumelang lajeng dados ayem. Ingkang kedah kita gatosaken nalika kita luput saking perkawis ingkang nggegirisi, punika sanes perkawis ingkang biasa, awit wonten kamirahanipun Gusti Allah ingkang dipunparingaken dateng kita.

Waosan kita ing dinten punika negesaken biih Gusti Allah katitik nguwalaken umat kagunganipun saking pati. Pramila Pemazmur ngunjukaken saos sokur lan bingah ingkang sanget, awit ngrumaosi bilih Gusti Allah mboten namung nguwalaken lan ndadosaken kagunganipun luput saking pati nanging ugi amarga Gusti Allah tansah tresna lan paring panggulawentah ingkang sae wonten ing gesang saklajengipun. Punika negesaken bilih nalika Gusti Allah paring prasetyan ingkang dipunnyataaken Gusti Yesus gadhah tanggel jawab arupi paring tresna lan pangrimat ingkang sae datheng para menda-mendanipun. Waosan kita punika ngajak kita sesarengan nyinau bab kados pundi kita kedah nglairaken saos sukur dateng Gusti awit sampun paring kamardikan saking dosa. Pemazmur ugi ngajak kita ngabekti dateng Gusti.

Kados dene pemazmur ingkang ngrumaosi bilih gesangipun katata lan sampun dipun uwalaken saking pati, kados pundi kaliyan gesang kita? Nalika kita manggihi kasunyatan gesang ingkang mboten sami kalih angen-angen punapa ingkang badhe kita lampahi? Sumangga kita tansah enget dateng Gusti Allah ingkang sampun langkung rumiyin nguwalaken kita saking pati lan ndadosaken gesang kita ayem tentrem. Pramila supados wonten ing gesang punika tansah ngraosaken ayem tentrem, mangga kita nggadahi tekad mujudaken saos sukur lan tansah ngrumaosi bilih samangke kita sedaya dipun utus Gusti dados saksi,  dados talang berkahipun Gusti ing jagad. (ASN)

“Isuk isuk wis munggah andha, sikil kesleo lha kok ora disasa Sak beja bejane wong sugih bandha, isih luwih beja wong kang luput saka dosa.”

June 17, 2020, 06:17:34 AM
Reply #28
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16


https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-14-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/16SkoP2BUo-571juhbO1v25a-t315FZvN/view


Bukan Sekedar Diutus Pancaran Air Hidup 14 Juni 2020   
Renungan Harian • 14 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Bacaan : Matius 9 : 35 – 10 : 8 |  Pujian :  KJ.  427
Nats: “Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria…” (Ay. 5)

Ketika seseorang dipercaya menjadi seorang utusan, entah itu mewakili sekolah, perusahaan ataupun mewakili negara, pasti sebelum berangkat untuk menjalankan tugas tersebut  terlebih dahulu orang-orang ini diperlengkapi. Jika menjadi utusan dalam mengikuti olimpiade pasti akan banyak berlatih mengerjakan soal. Jika diutus untuk memasarkan suatu produk pasti dilatih untuk melakukan presentasi dan masih banyak proses yang harus dijalani oleh seorang utusan tergantung siapa yang mengutus dan untuk keperluan apa dia diutus.

Bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang  Yesus yang karena menaruh belas kasihan pada orang banyak maka ia mengutus para murid untuk melakukan karyaNya bagi sesama yang membutuhkan. Dalam memberi tugas dan menunjuk orang-orang yang menjadi utusan yang pasti terlebih dahulu Yesus memperlengkapi dan melatih mereka. Yang jelas nama-nama yang disebut dan telah ditunjuk ini adalah nama-nama yang merupakan orang-orang pilihan Allah intinya mereka bukanlah orang yang sembarangan. Dalam menjalankan tugas perutusan yang dijalani para murid Yesus nampak memberi pesan-pesan. Diantaranya: jangan menyimpang,  beritakanlah kerajaan sorga dan sembuhkanlah orang sakit. Tiga nasehat ini menunjukkan bahwa para utusan dilengkapi dengan petunjuk terkait dengan apa yang mereka lakukan.

Kita yang mengaku percaya dan mengikatkan diri pada Kristus meskipun nama lengkap kita tidak tertulis dalam Matius ini, sebenarnya kita adalah utusan Allah. Maka kita pun wajib memperhatikan nasehat-nasehat yang telah tertulis itu dan biarlah nasehat-nasehat itu kita maknai. Makna yang pertama jangan menyimpang (ayat 5-6) menunjukkan bahwa untuk dapat menjadi utusan,kita harus selalu berjalan lurus mengikuti perintah Allah. Kita harus mau berkorban dengan pergi bersaksi menceritakan kemuliaan Allah dan yang terakhir haruslah ada aksi yang ditunjukkan dengan melakukan tindakan nyata untuk  melakukan hal baik pada sesama. (ASN)

“Saat kita dipanggil dan diutus disitulah kita juga akan diperlengkapi dengan kuasa untuk melakukan tugas itu”
June 17, 2020, 06:18:29 AM
Reply #29
 • FK - Hero
 • *****
 • Posts: 28081
 • Gender: Male
 • 1 kor 9 : 16


https://gkjw.or.id/category/pah/

https://gkjw.or.id/pah/renungan-harian-15-juni-2020/

https://drive.google.com/file/d/1jLjhJ5h1H7icQRgb1W2peNbYk0I5ArCw/viewSing Asor Sing Diunggulake Pancaran Air Hidup 15 Juni 2020   
Renungan Harian • 15 June 2020 • Dewan Pembinaan Teologi GKJW

Waosan : Purwaning Dumadi 23 : 1 – 19 | Pujian : KPJ. 266
Nats: “Kula punika tiyang ngamanca saha neneka wonten ing antawis panjenengan keparenga kula nggadahi tanah pakuburan pamijen wonten ing tanah panjenangan punika  supados kula saged ngubur semah kula ingkang tilar donya punika” (Ay. 4)

Asring sanget kita ningali bilih wonten tiyang pitepangan biasanipun tiyang ingkang mboten andhap asor lan remen ngunggulaken dhiri, langkung remen nepangaken dhiri minangka tiyang ingkang misuwur lan remen mameraken kahanan lan punapa ingkang dipungadhahi. Menawi gadhah pangkat raja, tiyang ingkang gumunggung tamtu remen nepangaken dhiri minangka raja lan mboten mungkin bilih nepangaken dhiri minangka prajurit.  Langkung-langkung bilih raja kalawau gadhah kebetahan pribadi, mesti malah nepangaken dhiri supados punapa ingkang dipunkersaaken saged kalampahan.

Waosan kita ing dinten punika nyariosaken kahanan nalika ibu Sara semahipun Rama Abraham seda. Abraham kepingin bilih ibu Sara dipunsaerekaken datheng Makhpella. Anggenipun nyuwun panggenan punika mboten kanti gumunggung lan ngegungaken dhiri. Anangin kanthi andhap asor lan malah Rama Abraham ngaken bilih piyambakipun tiyang tebih/tiyang ngamanca. Nyenyuwun gua kangge pasaeranipun ibu Sara kanthi andhap asor. Mila ingkang gadah gua punika kalawau maringaken kanthi legawa. Piyambakipun kersa bilih gua ingkang dipungadahi punika dipuntumbas dening rama Abraham. Pancen ketawisipun perkawis bab lemah pasarean punika perkawis ingkang sejatosipun sepele. Ananging  saking ngriki  kita saged sinau bilih nalika kita kersa ngasoraken dhiri lan mboten gumunggung lan pamer bab kita punika sinten lan sapiturutipun. Tiyang sanes malah badhe paring hormat lan kita dados tiyang ingkang kinormatan awit karana kita andhap asor lan mboten gumunggung bab pangkat, kahanan lan raja brana.

Sumangga kita sami nulad tumindhakipun Rama Abraham ingkang tansah andhap asor. Kanthi mekaten malah dados tiyang ingkang dipunagungaken dening tiyang sanes ingkang ngertos sinten sejatosipun Rama Abraham sinaoso panjenenganipun nyamar. Wonten ing gesang padintenan kita sampun ngantos kita dados tiyang ingkang gumunggung, awit tiyang ingkang gumunggung malah kecalan wekdal ngasoraken dhiri lan sacara otomatis mboten saged dados saksinipun Gusti Allah. Kenging punapa to kok kita kedah andhap asor? Nggih awit Gusti Allah langkung rumiyin anggenipun tansah andhap asor lan  tansah prasaja ing gesangipun.  (ASN)

“Mlaku –mlaku nang kediri, Ojo lali tuku es buah Mangga sami ngasoraken dhiri, Awit iku sing dikersaake Allah”
 


[X]
Shalom! Selamat datang di Komunitas Kristen Online!

Nampaknya anda belum login. Klik disini untuk login

Belum menjadi member? Klik disini untuk DAFTAR GRATIS (cuma 1 menit)