Apakah Yesus=Bapa?

Yesaya 9:6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita , seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.
Didalam ayat tersebut tentu saja Anak itu adalah Yesus Kristus.Anak(Kristus) disebut sebagai Bapa yang kekal,maka Anak pasti adalah Bapa.Ada orang mengatakan Kristus disebut sebagai Bapa tetapi Ia bukan benar-benar Bapa.Tetapi bagaimana dia disebut Bapa jikalau Dia bukan Bapa ?Allah adalah Bapa.
Didalam 1 Timotius 6:16 dikatakan bahwa Allah adalah Bapa yang tidak terlihat di tempat yang tidak bisa dihampiri oleh manusia.Berarti ketika Allah menyatakan Diri-Nya,Ia adalah Anak.Jadi Anak diberikan kepada kita yang percaya , tetapi nama-Nya disebut Bapa yang kekal. Yesus disebut sebagai Bapa ! Anak itu adalah Bapa sendiri .

Saya mau tanya nih, apakah benar kalau Anak itu sama dengan Bapa ? Soalnya ada ayat alkitabnya …
:afro: :afro: :afro:

kok seperti ujian yahhh… ^^

Ngga.
Bapa ya Bapa
Anak ya Anak

Dalam keilahian, Anak dan Bapa adalah Allah. Anak tidak lebih rendah dari Bapa, begitupun sebaliknya. Yesus bukan kalah Allah.
Dari hal pribadi, Anak bukan Bapa, dan Bapa bukan Anak.

Merujuk pada ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Bapa yang kekal, hal ini tentu saja bukan bermaksud menyamakan Yesus dan Bapa dalam persoalan pribadi mereka.
Orang-orang timur tengah sana memang sering memberi gelar bapa bagi siapa saja yang dianggap memiliki representasi dan “anak-anak” nya.
Contoh:
Kej 4:20 - Ada itu melahirkan Yabal; dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak.
Kej 4:21 - Nama adiknya ialah Yubal; dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling.
Kej 4:22 - Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naama.

Dan masih ada banyak lagi yang mendapat gelar bapa seperti Abraham dll.
Dalam hal ini Yesus adalah Bapa yang kekal karena dia merepresentasi umat manusia yang berdosa di sepanjang jaman untuk mendapatkan hidup yang kekal disepanjang.
Rom 5:15 - Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.

yang aku tahu/imani dan fahami Yesus dan Bapa adalah satu, Allah yang 1 dan yang sama tetapi beda pribadi sebagai Bapa,Anak dan ROH KUDUS.

Nubuat kelahiran Mesias, Yesus Kristus dan Yesaya mencatat ada 4 nama:

1. Penasihat Ajaib.
bahwa Ia akan melakukan semua perbuatan dan mukjizat-Nya dengan berbagai penjelmaan hikmat sempurna dan mempunyai kata-kata hidup kekal karena Dia kebenaran itu menyingkapkan rencana keselamatan sempurna.

2. Allah yang Perkasa.
Didalam Mesias seluruh kepenuhan ke-Allahan akan berdiam secara jasmaniah.

3. Bapa yang Kekal.
Ia memperkenalkan diri sebagai Bapa, bertindak sebagai Bapa, penuh belas kasihan yang mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anak-Nya.

4. Raja Damai.
Pemerintahan-Nya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Amin.

Isa 9:6 Sebab, seorang Anak telah lahir bagi kita, seorang Putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundak-Nya, dan Nama-Nya disebut Ajaib, Penasihat, Elohim Yang Perkasa, Bapa Yang Kekal, Raja Damai.

Mat 3:16 Dan sesudah dibaptis, YESUS segera keluar dari air. Dan tampaklah langit terbuka bagi-Nya dan Dia melihat Roh Elohim sedang turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atas-Nya.
Mat 3:17 Dan, perhatikanlah suatu suara dari surga yang mengatakan, “Inilah Putra-Ku Yang Terkasih, kepada-Nyalah Aku berkenan!”

Act 10:38 Bagaimana Elohim telah mengurapi Dia, YESUS dari Nazaret, dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh si iblis, karena Elohim ada bersama Dia.

Kalau dibaca dengan seksama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Yesus bukan Tuhan,
tetapi Anak Tuhan yaitu juga Anak Bapa. Bukan Bapa.

Seksamanya itu Kacamata Kuda sih, makanya gak heran cuma bisa melihat ke Satu Jurusan doang deh !
Padahal dikiri kanan jalan yg dilalui, bertebaran Bunga2 Firman Tuhan yg warna warni, a.l :

  1. Aku didalam Bapa dan Bapa didalam Aku !
  2. Barang siapa melihat Aku, ia sudah melihat Bapa !
  3. Jikalau kamu tidak percaya bahwa AKU (Anak) adalah Dia (BAPA) … lihatlah segala perbuatan2 mujizat yg Aku lakukan , ITU adalah SAKSI HIDUP !
  4. Dll … masih bahyak, kumpulin aja di Kitab Wahyu, nemu deh tambahan2 lainnya !

Dikutip satu Alkitab, nyata Yesus adalah Anak Tuhan.

Disatu sisi YESUS adalah BAPA tetapi disisi yang lain Yesus bukan BAPA !!??!!

Tetapi yang jelas Yesus Kristus adalah Anak Tuhan (Anak Bapa / Anak-Nya Bapa)

:afro:
YESUS adalah BAPA tetapi YESUS KRISTUS adalah ANAK :mad0261: mengapa demikian :onion-head33:

ANAK adalah Gambar dan Wujud dari TUHAN yang adalah ROH yang keluar/lahir dari ROH yang merupakan Wujud dari ROH yang adalah FIRMAN

BAPA adalah “Segala Kemahaan” dari ROH itu yang didalam-Nya ada ANAK dan Dia ada didalam ANAK

Jadi ANAK adalah “Bagian” dari TUHAN yang ROH ( BAPA ) dan jika yang sebagian itu menyandang Nama YESUS maka keseluruhannya menyadang nama yang sama yaitu Nama diatas segala nama yaitu YESUS
:slight_smile: Salam

Yesaya
9:5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.

ada baiknya anda membaca ayat selanjutnya :

9:6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.

pertanyaannya :

mengapa TUHAN harus cemburu dan mengutus sang Putra??? baca ayat selanjutnya !!!

kiranya anda dapat mengerti tentang perkataan Kristus :

5:26 Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri.

5:30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.

dan sebelum mengutip ayat paulus, bacalah dahulu perkataan Kristus dalam Yohanes 17 :1-26!!!

salam

Yesus memberitakan Bapa, melalui roh kudus yang ada di dalam Yesus.

Yesus adalah Anak, dan roh kudus adalah Roh yang keluar dari Bapa.

Baik Bapa, Anak dan roh kudus adalah tidak sama.

Tanpa baca dahulu pun, surat Paulus memang tidak bertentangan.

:coolsmiley: Memang betul.! bahwa Roh Kudus itu keluar dari BAPA & jugaRoh Kudus itu adalah Roh Yesus Kristus :happy0025:

Baik Bapa, Anak dan ROH KUDUS adalah tidak sama.
Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah "Satu" / "Esa" dalam Nama Yesus Kristus Yoh 10:30 Aku dan Bapa adalah satu." :happy0025: Perhatikan kata kami dari Yoh 14:23 Jawab Yesus: "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.

Kami di sini adalah roh kudus, atas nama Bapa dan Anak,

namun roh kudus adalah roh kudus, bukan Anak atau pun Bapa.

Roh Kudus adalah Roh Yesus artinya roh kudus adalah milik Anak yang diberikan dari Bapa.

Joh 16:13 Namun bilamana Roh Kebenaran itu telah datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari diri-Nya sendiri, melainkan apa saja yang telah Dia dengarkan, Dia akan mengatakannya; Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang.
Joh 16:14 Dia akan memuliakan Aku, karena dari pada-Ku Dia akan menerima apa yang menjadi milik-Ku dan Dia akan menunjukkannya kepadamu.
Joh 16:15 Segala sesuatu, apa saja yang Bapa miliki, adalah milik-Ku, karena itu Aku berkata bahwa dari pada-Ku Dia akan menerima apa yang menjadi milik-Ku, dan Dia akan menunjukkannya kepadamu.”

roh kudus adalah roh kudus, bukan Roh Yesus.

Joh 8:42 Lalu YESUS berkata kepada mereka, “Jika Elohim adalah Bapamu, kamu akan tetap mengasihi Aku, karena Aku telah keluar dan sedang datang dari Elohim. Sebab Aku datang bukan dari diri-Ku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus Aku.

:slight_smile: Allah itu tiga tapi Allah juga adalah satu !
Benar,bukan ? Allah harus dipahami dalam 2 aspek.
Memang betul Allah menyatakan diri sebagai Bapa,Putra,dan Roh Kudus sehingga kita boleh katakan Tuhan Allah itu tiga . Namun Dia juga Allah yang Maha Esa sehingga menyembah Yesus adalah menyembah Allah.
Tidak mungkin pikiran manusia yang terbatas dapat mengerti Allah yang tidak terbatas itu .
Seperti ketujuh roh Allah dalam Wahyu pasal 4:5. Roh Allah itu satu juga 7.Benar ??
Semoga Allah membelaskasihani kita untuk mengetahui ini …

Pahamilah Ilah,

Maksud ?

Allah nama Tuhan non kristen.