Apolion = dewa apollo mitologi yunani?

Wahyu 9:11 Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.

Apolion apakah ini adalah dewa Apollo dalam mitologi yunani?
jadi apollo itu benar eksis dan dulu pernah menampakan dirinya kepada orang2 yunani untuk menyesatkan?
apollo adalah salah satu malaikat yang telah jatuh dalam dosa?
berarti semua dewa2 yang pernah ada di bumi, mereka sebenarnya adalah malaikat yang telah jatuh dalam dosa dan mereka semua adalah pengikut iblis?
malaikat2 itu menampakan dirinya kepada manusia berpura2 baik menjadi dewa untuk menyesatkan manusia?

2 Korintus 11:14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblispun menyamar sebagai malaikat Terang.
:slight_smile:

kayaknya iya tuh bro…mulai zaman mesir kuno dewa dewa mesir tu merupakan setan yang kalah perang…

baru denger tuuu apolion adalah apollo… ^^

Dewa Apollo ini bukannya dewa matahari dalam mitologi Roma atau Pontifex Maximus atau Paus Roma ya?