Ayat Alkitab mengenai Rancangan dan Kehendak Allah

Rancangan Tuhan itu baik dan Indah:

3 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,
4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.

Ada will, yang tunduk pada rancangan Allah, yaitu mendatangkan Penebus, menebus DOSA, kalau tidak ada dosa, maka tidak ada Penebus!

Sementara itu, Penebus telah dipilih sebelum dunia dijadikan!

20 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan diri-Nya pada zaman akhir

Itulah sebabnya Allah mengurung manusia dalam dosa (ketidaktaatan) supaya dapat menunjukkan kemurahan-Nya

32 Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua.
20 Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak; dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah,

Apa kemurahan-Nya itu?

13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.

Untuk mendapatkan kemurahan-Nya, yaitu Kasih terbesar, maka kedua syarat harus dipenuhi:

  1. Memberikan nyawa (upah dosa adalah maut)
  2. Untuk sahabat-sahabat-Nya (Inkarnasi)

Sedangkan inkarnasi dan penebusan sudah dirancang sebelum dunia dijadikan:

19 melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
20 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan diri-Nya pada zaman akhir.

Padahal, syarat untuk terjadinya penebusan adalah dosa!

Apakah paham bro?

3 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,
4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.

Jangan mempertanyakan Rancangan Allah!

33 O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!
34 Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya?
35 Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada-Nya, sehingga Ia harus menggantikannya?
36 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!

Salam

Alkitab kok nggak urut kenapa ?