Berapa jumlah anak lelaki isai?

@bayi_imut

Saya tambah lagi penjelasan saya disebabkan pengesanan terkini saya berkenaan dengan situasi ini. Lihat pula,

1 Tawarikh 3:5 Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua binti Amiel,

Bible ada mengkisahkan kelahiran anak Daud daripada Betsyeba ini iaitu anak pertama Daud daripada wanita ini iaitu anak lelaki yang hidup hanya 7 hari itu dan juga Solomo.

Jika kita berandaian anak lelaki Daud yang hidup hanya 7 hari itu adalah Simea (@Syamua), maka Sobab, anak lelaki Daud itu tidak pernah disebut memainkan sebarang peranan dalam bible. Namun Sobab itu tetap dicatatkan dalam senarai anak lelaki Daud.

Jika kita berandaian anak lelaki Daud yang hidup hanya 7 hari itu adalah Sobab, maka Simea (@Syamua), anak lelaki Daud itu tidak pernah disebut memainkan sebarang peranan dalam bible. Namun Sobab itu tetap dicatatkan dalam senarai anak lelaki Daud.

Justeru tiada memainkan sebarang peranan bukanlah penyebab untuk seseorang anak itu tidak disenaraikan dalam anak kepada seseorang dalam 1 Tawarikh.

Justeru untuk memudahkan kamu bayi_imut, saya telah membuktikan,

  1. Anak Isai iaitu Netaneel, Radai dan Ozem yang hanya memainkan peranannya seperti anak Isai yang ke 7 itu sahaja (hanya satu itu sahaja peranan mereka berempat) iaitu lewat di hadapan Samuel namun mereka (iaitu Netaneel, Radai dan Ozem) tetap disebutkan dalam 1 Tawarikh. Persoalannya kenapa anak Isai ke 7 itu tidak pula disebutkan? Apakah anak Isai ke 7 itu telah mati? Jika demikian seterusnya,

  2. Anak yang memainkan peranan dan telah mati, maka beliau akan disebut dalam 1 Tawarikh. (contohnya Err dan Onan itu).

malah,

  1. Anak yang tidak memainkan peranan juga akan disebutkan dalam 1 Tawarikh. (contohnya Simea (@Syamua) atau Sobab itu)

Kamu hanya menumpukan kepada poin no 3?

Poin no 3 itu, adalah untuk saya memberikan maklumat kepada kamu bahwa anak yang tidak memainkan peranan pun akan disebutkan di dalam senarai anak seseorang. Justeru tidak perlu kamu membuat kemungkinan bahawa anak Daud yang mati itu adalah bukannya Sobab atau Simea.
Kerana menurut kamu terdahulu, bahawa anak yang mati tidak akan disebut dalam senarai anak seseorang. Dan kamu memberikan senarai anak Daud ini sebagai bukti kamu. Lihat apa yang telah kamu tuliskan terdahulu di bawah.

Contoh lain misalnya anak hasil perzinahan Daud dan betsyeba bukankah namanya tdk di masukkan juga dalam tawarikh ?

Justeru sekarang, senarai anak Daud daripada Betsyeba itu bukan bukti kerana hanya daripada penjelasan kamu itu ada kemungkinan bahawa anak yang mati itu adalah bukannya Simea dan Sobab. Dan ada kemungkinan juga sebaliknya. Justeru tulisan kamu yang saya quotingkan itu adalah bukannya berupa bukti kerana ianya hanya bersifat kemungkinan sahaja.
Justeru sekarang disini tiada bukti bahawa anak yang mati tidak akan disebutkan dalam senarai nama anak seseorang.

Apabila ditambah pula dengan catatan yang memasukkan Err dan Onan ke dalam senarai anak Yehuda, maka menjelaskan dan membuktikan bahawa anak yang mati, pastinya akan turut disenaraikan dalam anak seseorang.

Ditambah lagi dengan poin 1 dan kedua 2 itu, maka menjelaskan asumsi kamu sebelum ini adalah amat tidak bertepatan.

@erusi

Kamu hanya menumpukan kepada poin no 3?
karena point 1 dan 2 kan uda di postingan sebelumnya

btw, kayaknya ngak akan selesai nih, akan muter lagi capee… :mad0261:

Dimana keterlaluannya? pernyataan Anda mengenai “penulis tidak memaklumkan bahawa beliau menuliskan menurut anggapan Isai.” adalah juga sekedar asumsi bukan? Jika tidak demikian, tunjukkan ayatnya bahwa penulis harus tidak memaklumkan menurut anggapan orang yang dihormatinya?

"Saya tidak nafikan" itu adalah merujuk kepada perlakuan anak-anak Isai lewat di hadapan Samuel. Apabila seorang menantu Isai sudah mati, maka dia (menantu Isai) tidak lewat di hadapan Samuel. Namun tidak dalam ayat 1 Samuel 7:12 itu yang tidak berkaitan dengan sebarang perlakuan. Justeru jika seorang menantunya sudah mati, namun Isai tetap pernah mempunyai 2 orang menantu dan bukannya hanya seorang. Justeru jika masyarakat Yahudi menganggap menantu sebagai anak, maka seharusnya disebut Isai punya 9 orang anak lelaki, bukannya 8.

Nah, koq Anda berputa-putar kemari lagi? bukankah kita telah setuju sebelumnya?

Apakah seseorang yang sudah mati itu tidak akan disebut lagi? Lihat di bawah,

Rut 1:3 Kemudian matilah Elimelekh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya.

Suami Naomi sudah mati, justeru Naomi sudah tidak memiliki suami.
Namun,

Rut 2:1 Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelekh, namanya Boas.

Suami Naomi itu masih disebut.

Disebut karena apa? karena berkenaan konteks sanak dari pihak suami, wajar kalau disebut.

Justeru orang yang telah mati itu tetap akan disebut. Maka jika Isai mempunyai 2 menantu, dan seorang daripada telah mati, maka ianya tetap akan disebutkan. Justeru jika menantu dianggap sebagai anak, Isai seharusnya dicatatkan mempunyai 9 anak lelaki, bukannya 8.

Kalau sudah meninggal ya jelas tidak disebutkan, karena ini perkara penghitungan anak yang masih hidup.

Amat jelas ayat tersebut berlainan konteks, kerana ayat yang memaklumkan jumlah anak Isai yang lewat di hadapan Samuel adalah menurut Isai, manakala ayat tersebut adalah memaklumkan jumlah anak Isai menurut Samuel. Apakah jumlah anak Isai menurut Isai dan Samuel adalah sama? Sudah tentu tidak, kerana Samuel tidak akan menganggap menantu Isai sebagai anak Isai. Hanya Isai yang beranggapan sedemikian.

Mana bukti ayatnya bahwa Samuel tidak menganggap Yeter sebagai putra Isai? itu kan asumsi Anda semata…

Tiada bukti yang menunjukkan Samuel tidak memiliki sopan santun jika Samuel tidak menghitungnya. Tidak ada di kalangan orang Yahudi yang akan menganggap menantu Isai itu sebagai anak Isai, kecuali Isai sendiri. Begitu juga dengan Isai, iaitu beliau tidak akan menganggap menantu seorang Yahudi A itu sebagai anak kepada A. Justeru jika Samuel tidak menghitungnya, maka akan pasti Isai memahami punca Samuel berbuat sedemikian. Justeru tiada timbul dakwaan kononnya Samuel tidak memiliki sopan santuh jika beliau berbuat sedemikian.

Sama saja, tidak ada bukti pula bahwa Samuel mengabaikan Yeter dalam penghitungan. Kedua belah pihak (saya dan Anda) sama-sama merupakan asumsi, bedanya saya mengharmoniskan Alkitab dan Anda mengkontradiksikannya.

Bukan saya mengulangi tetapi saya menekankan bukti-bukti yang seharusnya tiada keraguan bagi kamu dalam menyanggahi tulisan kamu itu. Kerana bukti-bukti itu diambil daripada bible. Ayat 1 Sam 7:12 itu adalah merupakan jumlah anak Isai menurut Samuel. Dan Samuel tidak akan menganggap menantu Isai sebagai anak Isai, kerana itu adalah adat masyarakatnya. Ini telah saya buktikan melalui bible. Dan tiada penafian ke atas bukti yang saya paparkan itu. Maka jika Samuel menuliskan 8 anak Isai, maka itu adalah menurutnya sendiri yang tidak akan menghitung menantu Isai sebagai anak Isai. Perhitungan jumlah anak Isai menurut Samuel dan Isai tidak akan sama. Ini telah saya buktikan.

Dan saya juga telah menafikkan meskipun tidak dianggap oleh Anda.

Seterusnya penelitian yang lebih lanjut. Si daniel mengatakan menantu akan dianggap sebagai anak oleh mertuanya kerana Noami memanggil 2 orang menantunya dengan panggilan "anak-anakku". Apakah dengan "anak-anakku" itu sudah bermakna Noami menganggap menantunya sebagai anaknya? Maka lihat di bawah.

Dianggap bukan berarti menjadi yang sesungguhnya.

Kejadian 43:29Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah [b] [u] Benyamin, adiknya[/u] [/b] , yang seibu dengan dia, lalu katanya: "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya: "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, [b] [u]anakku[/u] [/b]!"

Benyamin adalah adik Yusuf, dan Yusuf memanggilnya dengan panggilan “anakku”. Apakah Yusuf menganggap adiknya itu sebagai anaknya? Sudah tentu tidak. Justeru panggilan “anakku” kepada seseorang bukannya bermaksud seseorang itu pasti dianggap sebagai anak. Seterusnya kita lihat, apakah orang Yahudi akan menganggap menantunya sebagai anaknya?

Ini kan beda konteks, sebagai penguasa, Yusuf boleh saja memanggil bangsanya sebagai anak (bangsa).
Nah, dengan demikian ini juga menguatkan argumen saya, Yusuf bila dalam posisi tersebut adalah orang yang kedudukannya lebih tinggi boleh menganggap “Benyamin” sebagai anak bangsa, tentunya Samuel yang posisinya dianggap terhormat (sebagai nabi) tentunya tidak masalah bila menganggap Yeter sebagai putra (menantu) Isai, apalagi ditambahi dengan penghormatan kepada Isai.

1 Taw 2:4 Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang.

Yehuda sendiri menyetubuhi menantunya sehingga melahirkan Peres dan Zerah.
Kisahnya dapat diikuti dalam Kejadian 38.

Justeru apakah orang Yahudi menganggap menantunya sebagai anaknya sendiri? Pastinya tidak,menyebabkan Yehuda dengan senang hati melahirkan zuriatnya sendiri melalui menantunya itu.

Apakah Yehuda mengetahui bahwa Tamar adalah menantunya saat bersetubuh? bagaimana reaksinya setelah mengetahui bahwa Tamar adalah menantunya?

Best Regard,
Daniel FS

  1. 7 plus Daud, jadi semuanya ada 8 (I Samuel 16:10-11, 17:12)

Yup. Anda tepat

1Sa 16:10 Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai: “Semuanya ini tidak dipilih TUHAN.”

1Sa 16:11 Lalu Samuel berkata kepada Isai: “Inikah anakmu semuanya?” Jawabnya: “Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba.” Kata Samuel kepada Isai: “Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan, sebelum ia datang ke mari.”

1Sa 17:12 Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem-Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya.

1Sa 16:6 Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya: “Sungguh, di hadapan TUHAN sekarang berdiri yang diurapi-Nya.”

1Sa 16:8 Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata: “Orang inipun tidak dipilih TUHAN.”

1Sa 16:9 Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata: “Orang inipun tidak dipilih TUHAN.”

1Sa 16:10 Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai: “Semuanya ini tidak dipilih TUHAN.”

  1. Semuanya ada 7 (I Tawarikh 2:13-15)

Anda terlalu terburu2 mengambil kesimpulan, anak yang ketujuh, tidak berarti secara otomatis semuanya ada tujuh

1Ch 2:13 Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga,

1Ch 2:14 Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima,

1Ch 2:15 Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh;

1Ch 2:16 saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab dan Asael, tiga orang.

Tidak ada kesalahan pada dua ayat tersebut, jika memang anda jeli melihatnya

1.Anda melakukan “timing frozen”, seolah olah konteks antara I Samuel 16:10-11, dan I Samuel 17:12 dan I Tawarikh 2:13-15 ‘tidak bergerak” atau “beku”

2.Padahal banyak kejadian yang bisa terjadi diantara I Samuel 16:10-11, dan I Samuel 17:12 dan I Tawarikh 2:13-15, misalnya kematian salah satu anak Isai, terluput dari pengamatan anda

3.Mengapa itu tidak dicatat? Karena sekiranya semua silsilah dan sesuatu yang berkenaan dengan kelengkapan kejadian dari waktu ke waktu, tentu Alkitab bisa terdiri dari jutaan halaman

GBU

@ all

saya akan berikan kesempatan 3x24 jam untuk menangapinya, untuk kemudian dipindahakan ke topik terjawab

GBU