Kerajaan surga tidak ada di tempat2 ibadah.

Kerajaan surga ada di hati yang mengampuni dan berbagi kebahagiaan.

Karena itu kerajaan surga tdk ada dijumpai di dalam tempat2 ibadah meskipun dilapisi emas ataupun dipasangi pilar2 spt istana negara, yg dipakai utk pembacaan doa2 dan pengagung2 an Tuhan.

Sebab meskipun ada juta an tempat ibadah yg indah di seluruh dunia tetapi nyatanya dunia penuh dengan peperangan, kelaparan, pembunuhan, penipuan, penindasan, pencurian, rasisme, terorisme, korupsi, penghujatan dan kemiskinan (tdk perduli tdk berbelas kasih), apakah kurang tempat2 ibadah ? Oleh karena itu pulalah banyak orang yang putus asa mengambil jalan singkat untuk mengakhiri penderitaannya karena tidak melihat ada keperdulian di tempat2 ibadah tsb.

Karena itu Tuhan katakan perumpamaan Lazarus yg miskin, Firdaus yg indah adalah tempat Lazarus dihiburkan di pangkuan Abraham krn di dunia dia menderita sengsara dan tidak diperdulikan oleh orang2 yang kaya. Lazarus mendptkan pengampunan Tuhan dan mendapat kebahagiaan sedangkan orang kaya tsb. tidak krn di hatinya tdk ada kerajaan surga (tidak memiliki kasih dan tidak berbagi kebahagiaan) meskipun di dunianya ia mungkin orang yang rajin mengunjungi tempat2 ibadah untuk meng agung2 kan Tuhan.

 • Lukas 16:19-31
  16:19 "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
  16:20 Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu,
  16:21 dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
  16:22 Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham.
  16:23 Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya.
  16:24 Lalu ia berseru, katanya: Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
  16:25 Tetapi Abraham berkata: Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
  16:26 Selain dari pada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.
  16:27 Kata orang itu: Kalau demikian, aku minta kepadamu, bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku,
  16:28 sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
  16:29 Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
  16:30 Jawab orang itu: Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.
  16:31 Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.

Sekilas ttg kerajaan

Kingdom of heaven (βασιλεία τῶν οὐρανῶν :Mat) atau kingdom of God (βασιλεία τοῦ θεοῦ :Mar, Luk, Yoh), transilerasi dari ucapan Yesus dalam bahasa ibrani aramaic, yg tercatat dalam injil lebih dr 85 kali, yakni : malkuth (ibrani מלכות‎).
Penulis injil yg org yunani menulis malkut sbg basilea=kerajaan, yg berkonotasi tempat/istana, wilayah, maskulin (=raja).

Kata malkuth bermakna kedaulatan, bergender feminim

MANUSIA DISELAMATKAN DAN MEWARISI KERAJAAN SURGA BUKAN SEMATA2 KRN SERING MENYANJUNG2 TUHAN DI TEMPAT IBADAH TETAPI HANYA MEMBAGI PENGHUJATAN DI LUAR.
Matius 25:31 "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. 25:32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing 33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.

25:34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 25:35 Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan 25:36 ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian ketika Aku sakit, kamu melawat Aku ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.

37 Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? 25:38 Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? 25:39 Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? 25:40 Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. 25:41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api g yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya 25:42 Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum; 25:43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat Aku. 25:44 Lalu merekapun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? 25:45 Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. 25:46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.

MASIH ADA YANG PERDULI KPD LAZARUS2 YANG MISKIN.

PAMERAN TIANG2 ISTANA BELAKA (gedung ini tdk didesign dgn keperdulian utk sediakan sedikit ruang saja bagi Lazarus2 yg miskin dgn sejuta alasan bla bla bla)

KENYATAAN YANG DIKATAKAN YESUS TTG IMAM2 MUNAFIK YG SUKA KOAR2 DI TEMPAT IBADAH /ADU PINTAR TEBAR PESONA :
Orang Samaria yang murah hati; Yesus mengisahkan cerita ini kepada seorang ahli Taurat yang menanyakan kepadanya, apa yang harus diperbuatnya untuk mendapatkan hidup kekal.

Lukas 10:30 Jawab Yesus: “Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho; ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 10:31 Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. v 10:32 Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 10:33 Lalu datang seorang Samaria, w yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 10:34 Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 10:35 Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: Rawatlah dia dan jika kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali. 10:36 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?” 10:37 Jawab orang itu: “Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.” Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, dan perbuatlah demikian!”