MOVED: Kalau tidak ikut perintah Allah adakah boleh dikatakan mengasihi Allah????

This topic has been moved to Nontrinitarianisme.