PANTASKAH YESUS DISEBUT TUHAN ?

AL-KITAB

Supaya diketahui oleh segala bangsa yang diatas bumi,ahwa Tuhan juga Allah, dan tiada Allah lain; dan supaya hati kamu sekalian tulus dengan Tuhan, Allah kita,akan berjalan menurut hukumnya dan memeliharakan firmannya, seperti adalah ia itu pada hari
ini.(Raja-raja 8: 60-61)

Lalu kata Yesus kepadanya:"Enyahlah engkau dari sini,hai Iblis, karena telah tersurat: “Hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya Kepadanya saja.” (Matius 4: 10)

#AL-QUR’AN
Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (Ali Imran: 64)

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu [188] (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Ali Imran: 18)

ALLAH HANYA SATU, MAHA ESA.

AL-KITAB

Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa! (Ulangan 6: 4)

Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. (Ulangan 4:35)

Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa! Amin.(1 Timotius 1: 17)

Inilah hidup yang kekal,yaitu supaya mereka itu Esa dan benar, dan Yesus kristus yang telah Engkau suruhkan itu. (Yahya 17: 3)

#AL-QUR’AN
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.(Al-Baqarah: 163)

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah), (Al-Hajj: 34)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.(An Nisaa’: 48)

ALLAH MAHA KUASA.

AL-KITAB

Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu!Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah TUHAN semesta alam,(Yeremia 32:17-18)

Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri.(Keluaran 6: 2)

#AL-QUR’AN
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.(Al-Baqarah:164)

kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.(Ali Imran: 189)
;D

Jelas sekali jika yesus hanya manusia biasa,dan tidak kesurupan roh tuhan.

Yang bilang yesus anak kandung tuhan ya mmg geblek… :cheesy: :cheesy: :happy0025: :happy0025: :happy0025: :happy0025:

Topik dikunci karena melanggar peraturan forum

Tuhan YESUS memberkati