Penjelasan tentang Kerajaan Tuhan

Melihat topik Mengapa “Manusia diciptakan” terdapat jawaban

untuk hal ke tiga mengenai kerajaan tuhan, maksudnya seprti apa?

terima kasih

Roma 14
14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.

GBU