perkawinan kristen yang diberkati

Bagimana menjaga kekudusan perkawinan dan tujuan dari perkawinan kristen

menjaganya sesuai dengan firman Tuhan…
gak ada cara selain melekat ama Tuhan dan masuk dalam persekutuan komsel di gereja lokal

tujuannya dari perkawinan Kristen adalah sesuai dengan perintah Tuhan di
kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.

dan biar nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan keluarga kita