Perlukan Pengembala Diawasin ?

Perlukan Pengembala Diawasin ?

Betul, Rasul Petrus diperintahkan TUHAN YESUS untuk Gembalakanlah domba-domba-NYA yang diawasin oleh Gembala Agung TUHAN kita juga mengawasin juga termasuk sri PAUS dan Pendeta2 sebagai pengembala domba-dombaNya ?

Pertanyaan : apakah yang disuruh menggembala, tapi salah mendidiknya hingga sesat misalnya, bagaimanakah reaksi Gembala Agung kita ?

Untuk pendeta saya tidak komen, bukan urusan saya, tetapi karena Paus juga dipertanyakan, maka demikianlah jawaban saya:

  1. Pastor diawasi oleh umat (Dewan Pastoral Paroki) dan Uskup.

  2. Uskup diawasi oleh Kardinal dan Vatican.

3, Paus atau Uskup Aguns Roma diawasi oleh:

  1. TUHAN YESUS:

Yoh 14:16-18 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.

Mat 16:15-19;28:20 Lalu Yesus bertanya kepada mereka: “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” Maka jawab Simon Petrus: “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” Kata Yesus kepadanya: “Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.” dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

  1. Dewan Konsili

Salam

Kalau Petrus sudah tidak ada lagi ,lalu siapa yang akan menggembalakan domba domba KU ?
Yoh 15:26
Jikalau Penghibur g yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku.

Yoh 14:26
tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus , yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu l kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.
jadi yang mengawasi bukan (Dewan Pastoral Paroki) dan Uskup, Kardinal dan Vatican atau Tuha Yesus tapi
ROH KUDUS [i]atau PENGHIBUR
lupa ya akan
[/i]Roh Kudus … padahal Dia ada disekitar anda…jangan mendukakan Roh Kudus …

Penerus Petrus itu ada, namanya Paus:

KISAH PARA RASUL
1:24 Mereka semua berdoa dan berkata: “Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini,
1:25 untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya.”

1Tim 3:15 GerejaNYA adalah tiang penopang dan dasar kebenaran
Kis 15:27 Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu.
2Tes 2:15 Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baiksecara lisan, maupun secara tertulis.
Yoh 21
15 Sesudah sarapan YESUS berkata kepada Simon Petrus: “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih dari pada mereka ini?” Jawab Petrus kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata YESUS kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-Ku.”
16 Kata YESUS pula kepadanya untuk kedua kalinya: “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?” Jawab Petrus kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata YESUS kepadanya:“Gembalakanlah domba-domba-Ku.”
17 Kata YESUS kepadanya untuk ketiga kalinya: “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?” Maka sedih hati Petrus karena YESUS berkata untuk ketiga kalinya: “Apakah engkau mengasihi Aku?” Dan ia berkata kepada-Nya: “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata YESUS kepadanya:"Gembalakanlah domba-domba-Ku.

Yoh 14:16-18 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.

Mat 16:15-19;28:20 Lalu Yesus bertanya kepada mereka: “Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?” Maka jawab Simon Petrus: “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” Kata Yesus kepadanya: “Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.” dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

Daftar Penerus St Petrus yang disebut Pope (Paus, Bapa):

1.Santo Petrus (33-64 atau 33-67)
2.Santo Linus dari Tuscany (67-76)
3.Santo Anacletus (atau Cletus) dari Roma (76-88)
4.Santo Clement I dari Roma (88-97)
5.Santo Evaristus dari Yunani (97-105)
6.Santo Alexander I dari Roma (105-115)
7.Santo Sixtus I dari Roma (115-125)
8.Santo Telesphorus dari Yunani (125-136)
9.Santo Hyginius dari Athena, Yunani (136-140)
10.Santo Pius I dari Aquileia (140-155)
11.Santo Anicetus dari Emesa, Syria (155-166)
12.Santo Soter dari Campagna, Italia (166-175)
13.Santo Eleutheriusdari Nicopolis di Epirus, Yunani (175-189)
14.Santo Victor I dari Afrika (189-199)
15.Santo Zephyrinusdari Roma (199-217)
16.Santo Callixtus I dari Roma (217-222)
17.Santo Urban I dari Roma (222-230)
18.Santo Pontian dari Roma (230-235)
19.Santo Anterus dari Yunani (235-236)
20.Santo Fabian dari Roma (236-250)
21.Santo Cornelius dari Roma (251-253)
22.Santo Lucius I dari Roma (253-254)
23.Santo Stephen I dari Roma (254-257)
24.Santo Sixtus II dari Athena, Yunani (257-258)
25.Santo Dionysius, asal tidak diketahui (259-268)
26.Santo Felix I dari Roma (269-274)
27.Santo Eutychian dari Luni (275-283)
28.Santo Caius dari Dalmatia (283-296)
29.Santo Marcellinus dari Roma (296-304)
30.Santo Marcellus I dari Roma (308-309)
31.Santo Eusebius dari Calabria, Yunani (309-310)
32.Santo Melchiades atau Miltiades dari Afrika (311-314)
33.Santo Sylvester I dari Roma (314-335)
34.Santo Markus dari Roma (336)
35.Santo Julius I dari Roma (337-352)
36.Liberiusdari Roma (352-366)
37.Santo Damasus I dari Spanyol (366-384)
38.Santo Siricius dari Roma (384-399)
39.Santo Anastasius I dari Roma (399-401)
40.Santo Innocentius I dari Albano (401-417)
41.Santo Zozimus dari Mesuras, Yunani (417-418)
42.Santo Boniface I dari Roma (418-422)
43.Santo Celestinus I dari Campania (422-432)
44.Santo Sixtus III dari Roma (432-440)
45.Santo Leo I (Agung) dari Tuscany (440-461)
46.Santo Hilarius dari Sardinia (461-468)
47.Santo Simplicius dari Tivoli (468-483)
48.Santo Felix III (II) dari Roma (483-492)
49.Santo Gelasius I dari Afrika (492-496)
50.Anastasius IIdari Roma (496-498)
51.Santo Symmachus dari Sardinia (498-514)
52.Santo Hormisdas dari Frosinone (514-523)
53.Santo Yohanes I dari Tuscany (523-526)Martir
54.Santo Felix IV (III) dari Samnium (526-530)
55.Boniface II dari Roma (530-532)
56.Yohanes II(Mercury) dari Roma (533-535)
57.Santo Agapitus I dari Roma (535-536)
58.Santo Silverius I dari Campania (536-537)
59.Vigiliusdari Roma (537-555)
60.Pelagius I dari Roma (556-561)
61.Yohanes III dari Roma (561-574)
62.Benedictus Idari Roma (575-579)
63.Pelagius IIdari Roma (579-590)
64.Santo Gregorius I (Agung)dari Roma (590-604)
65.Sabiniandari Blera di Tuscany (604-606)
66.Boniface IIIdari Roma (607)
67.Santo Boniface IVdari Abruzzi (608-615)
68.Santo Deusdedit (Adeodatus I)dari Roma (615-618)
69.Boniface Vdari Naples (619-625)
70.Honorius I dari Campania (625-638)
71.Severinus dari Roma (640)
72.Yohanes IV dari Dalmatia (640-642)
73.Theodore I orang Yunani dari Leventine Koloni di Roma (642-649)
74.Santo Martin I dari Todi (649-655)
75.Santo Eugene I dari Roma (654-657)
76.Santo Vitalian dari Segni (657-672)
77.Adeodatus II dari Roma (672-676)
78.Donusdari Roma (676-678)
79.Santo Agatho dari Yunani dari Sicilia (678-681)
80.Santo Leo II dari Sicilia (682-683)
81.Santo Benedictus II dari Roma (684-685)
82.Yohanes V dari Antiokia, Siria (685-686)
83.Conon dari Yunani dari Thracian (?) (686-687)
84.Santo Sergius I orang Siria dari Palermo (687-701)
85.Yohanes VI dari Yunani (701-705)
86.Yohanes VIIorang Yunani dari Calabria (705-707)
87.Sisinnius orang Yunani dari Siria (708)
88.Constantine dari Siria (708-715)
89.Santo Gregorius II dari Roma (715-731)
90.Santo Gregorius III dari Siria (731-741)
91.Santo Zacharius orang Yunani dari Calabria (741-752)
92.Stephen II (III) dari Roma (752-757)
93.Santo Paulus I dari Roma (757-767)
94.Stephen III (IV)dari Sicilia (768-772)
95.Adrianus I dari Roma (772-795)
96.Santo Leo III dari Roma (795-816)
97.Stephen IV dari Roma (816-817)
98.Santo Paschal I dari Roma (817-824)
99.Eugene II dari Roma (824-827)

100.Valentinus dari Roma (827)
101.Gregorius IV dari Roma (827-844)
102.Sergius II dari Roma (844-847)
103.Santo Leo IV dari Roma (847-855)
104.Benedictus III dari Roma (855-858)
105.Santo Nicholas I (Agung) dari Roma (858-867)
106.Adrianus II dari Roma (867-872)
107.Yohanes VIII dari Roma (872-882)
108.Marinus I dari Gallese (882-884)
109.Santo Adrianus III dari Rome (884-885)
110.Stephen V (VI) dari Rome (885-891)
111.Formosus Uskup Porto (891-896)
112.Boniface VI dari Roma (896)
113.Stephen VI (VII) dari Roma (896-897)
114.Romanus dari Gallese (897)
115.Theodore II dari Roma (897)
116.Yohanes IX dari Tivoli (898-900)
117.Benedictus IV dari Roma (900-903)
118.Leo V dari Ardea (903)
119.Sergius III dari Roma (904-911)
120.Anastasius III dari Roma (911-913)
121.Landus dari Sabina (913-914)
122.Yohanes X dari Tossignano (Imola) (914-928)
123.Leo VI dari Roma (928)
124.Stephen VII (VIII) dari Roma (928-931)
125.Yohanes XI dari Roma (931-935)
126.Leo VII dari Roma (936-939)
127.Stephen VIII (IX) dari Roma (939-942)
128.Marinus II dari Roma (942-946)
129.Agapitus II dari Roma (946-955)
130.Yohanes XII (Octavius) dari Tusculum (955-964)
131.Leo VIII dari Roma (963-965)
132.Benedictus V dari Roma (964-966)
133.Yohanes XIII dari Roma (965-972)
134.Benedictus VI dari Roma (973-974)
135.Benedictus VII dari Roma (974-983)
136.Yohanes XIV (Peter Campenora) dari Pavia (983-984)
137.Yohanes XV dari Roma (983-996)
138.Gregorius V (Bruno dari Carinthia) dari Saxony (996-999)
139.Sylvester II (Gerbert) dari Auvergne (999-1003)
140.Yohanes XVII (Siccone) dari Roma (1003)
141.Yohanes XVIII (Phasianus) dari Roma1004-1009
142.Sergius IV(Peter) dari Roma (1009-1012)
143.Benedictus VIII (Theophylactus) dari Tusculum (1012-1024)
144.Yohanes XIX (Romanus) dari Tusculum (1024-1032)
145.Benedictus IX (Theophylactus) dari Tusculum (1032-1044)
146.Sylvester III (Yohanes) dari Roma (1045)
147.Benedictus IX (kedua kalinya) (Theophylactus) dari Tusculum (1045)
148.Gregorius VI (Yohanes Gratianus) dari Roma (1045-1046)
149.Clement II (Suitger, Lord Morsleben & Hornburg) dari Saxony (1046-1047)
150.Benedictus IX (ketiga kalinya) (Theophylactus) dari Tusculum (1047-1048)
151.Damasus II (Poppo) dari Bavaria, Jerman (1048)
152.Santo Leo IX (Bruno) dari Alsace (1049-1054)
153.Victor II (Gebhard) dari Swabia (1055-1057)
154.Stephen IX (X) (Frederick) dari Lorraine (1057-1058)
155.Nicholas II (Gerard) dari Burgundy (1059-1061)
156.Alexander II (Anselmo da Baggio) dari Milan (1061-1073)
157.Santo Gregorius VII (Hildebrand) dari Tuscany (1073-1085)
158.Beato Victor III (Dauferius atau Desiderius) dari Benevento (1086-1087)
159.Beato Urban II (Otto diLagery) dari Perancis (1088-1099)
160.Paschal II (Raniero) dari Ravenna (1099-1118)
161.Gelasius II (Giovanni Caetani) dari Gaeta (1118-1119)
162.Callistus II (Guido dari Burgundi) dari Burgundy, Perancis (1119-1124)
163.Honorius II (Lamberto) dari Fiagnano (Imola) (1124-1130)
164.Innocentius II (Gregorio Papareschi) dari Roma (1130-1143)
165.Celestinus II (Guido) dari Citta di Castello (1143-1144)
166.Lucius II (Gerardo Caccianemici) dari Bologna (1144-1145)
167.Beato Eugene III (Bernardo Paganelli di Montemagno) dari Pisa (1145-1153)
168.Anastasius IV (Corrado) dari Roma (1153-1154)
169.Adrianus IV (Nicholas Breakspear) dari Inggris (1154-1159)
170.Alexander III (Rolando Bandinelli) dari Siena (1159-1181)
171.Lucius III (Ubaldo Allucingoli) dari Lucca (1181-1185)
172.Urban III (Uberto Crivelli) dari Milan (1185-1187)
173.Gregorius VIII (Alberto de Morra) dari Benevento (1187)
174.Clement III (Paulo Scolari) dari Roma (1198-1191)

175.Celestinus III (Giacinto Bobone) dari Roma (1191-1198)
176.Innocentius III (Lotario dei Conti di Segni) dari Anagni (1198-1216)
177.Honorius III (Cencio Savelli) dari Roma (1216-1227)
178.Gregorius IX (Ugolino, Count Segni) dari Anagni (1227-1241)
179.Celestinus IV (Goffredo Castiglioni) dari Milan (1241)
180.Innocentius IV (Sinibaldo Fieschi) dari Genoa (1243-1254)
181.Alexander IV (Rinaldo) dari Ienne (Roma) (1254-1261)
182.Urban IV (Jacques Pantalon) dari Troyes, Perancis (1261-1264)
183.Clement IV (Guy Foulques atau Guido le Gros) dari Perancis (1265-1268)
184.Beato Gregorius X (Teobaldo Visconti) dari Piacenza (1271-1276)
185.Beato Innocentius V (Peter dari Tarentaise) dari Savoy (1276)
186.Adrianus V (Ottobono Fieschi) dari Genoa (1276)
187.Yohanes XXI (Petrus Juliani atau Petrus Hispanus) dari Portugal (1276-1277)
188.Nicholas III (Giovanni Gaetano Orsini) dari Roma (1277-1280)
189.Martin IV (Simon de Brie) dari Perancis (1281-1285)
190.Honorius IV (Giacomo Savelli) dari Roma (1285-1287)
191.Nicholas IV (Girolamo Masci) dari Ascoli (1288-1292)
192.Santo Celestinus V (Pietro del Murrone) dari Isernia (1294)
193.Boniface VIII (Benedetto Caetani) dari Anagni (1294-1303)
194.Beato Benedictus XI (Niccolo Boccasini) dari Treviso (1303-1304)
195.Clement V (Bertrand de Got) dari Perancis (1305-1314)
196.Yohanes XXII (Jacques d’Euse) dari Cahors, Perancis (1316-1334)
197.Benedictus XII (Jacques Fournier) dari Perancis (1334-1342)
198.Clement VI (Pierre Roger) dari Perancis (1342-1352)
199.Innocentius VI (Etienne Aubert) dari Perancis (1352-1362)
200.Beato Urban V (Guillaume de Grimoard) dari Perancis (1362-1370)
201.Gregorius XI (Pierre Roger de Beaufort) dari Perancis (1370-1378)
202.Urban VI (Bartolomeo Prignano) dari Naples (1378-1389)
203.Boniface IX (Pietro Tomacelli) dari Naples (1389-1404)
204.Innocentius VII (Cosma Migliorati) dari Sulmona (1404-1406)
205.Gregorius XII (Angelo Correr) dari Venice (1406-1415)
206.Martin V (Oddone Colonna) dari Roma (1417-1431)
207.Eugene IV (Gabriele Condulmer) dari Venice (1431-1447)
208.Nicholas V (Tommaso Parentucelli) dari Sarzana (1447-1455)
209.Callistus III (Alfonso Borgia) dari Jativa (Valencia) (1455-1458)
210.Pius II (Enea Silvio Piccolomini) dari Siena (1458-1464)
211.Paul II (Pietro Barbo) dari Venice (1464-1471)
212.Sixtus IV (Francesco della Rovere) dari Savona (1471-1484)
213.Innocentius VIII (Giovanni Battista Cibo) dari Genoa (1484-1492)
214.Alexander VI (Rodrigo Borgia) dari Jativa (Valencia) (1492-1503)
215.Pius III (Francesco Todeschini-Piccolomini) dari Siena (1503)
216.Julius II (Giuliano della Rovere) dari Savona (1503-1513)
217.Leo X (Giovanni de’Medici) dari Florence (1513-1521)
218.Adrianus VI (Adrian Florensz) dari Utrecht, Jerman (1522-1523)
219.Clement VII (Giulio de’Medici) dari Florence (1523-1534)

220.Paulus III (Alessandro Farnese) dari Roma (1534-1549)
221.Julius III (Giovanni Maria Ciocchi) dari Roma (1550-1555)
222.Marcellus II (Marcello Cervini) dari Montepulciano (1555)
223.Paulus IV (Gian Pietro Carafa) dari Naples (1555-1559)
224.Pius IV (Giovan Angelo de’Medici) dari Milan (1559-1565)
225.Santo Pius V (Antonio-Michele Ghislieri) dari Bosco (Alexandria) (1566-1572)
226.Gregorius XIII (Ugo Buoncompagni) dari Bologna (1572-1585)
227.Sixtus V (Felice Peretti) dari Grottamare (Ripatransone) (1585-1590)
228.Urban VII (Giambattista Castagna) dari Roma (1590)
229.Gregorius XIV (Niccolo Sfondrati) dari Cremona (1590-1591)
230.Innocentius IX (Giovanni Antonio Facchinetti) dari Bologna (1591)
231.Clement VIII (Ippolito Aldobrandini) dari Florence (1592-1605)
232.Leo IX (Alessandro de’Medici) dari Florence (1605)
233.Paulus V (Camillo Borghese) dari Roma (1605-1621)
234.Gregorius XV (Alessandor Ludovisi) dari Bologna (1621-1623)
235.Urban VIII (Maffeo Barberini) dari Florence (1623-1644)
236.Innocentius X (Giovanni Battista Pamfili) dari Roma (1644-1655)
237.Alexander VII (Fabio Chigi) dari Siena (1655-1667)
238.Clement IX (Giulio Rospigliosi) dari Pistoia (1667-1669)
239.Clement X (Emilio Altieri) dari Roma (1670-1676)
240.Beato Innocentius XI (Benedetto Odescalchi) dari Como (1676-1689)
241.Alexander VIII (Pietro Ottoboni) dari Venice (1689-1691)
242.Innocentius XII (Antonio Pignatelli) dari Spinazzola (Venosa) (1691-1700)
243.Clement XI (Giovanni Francesco Albani) dari Urbino (1700-1721)
244.Innocentius XIII (Michelangelo dei Conti) dari Roma (1721-1724)
245.Benedictus XIII (Pietro Francesco-Vincenzo Maria-Orsini) dari Gravina (Bari) (1724-1730)
246.Clement XII (Lorenzo Corsini) dari Florence (1730-1740)
247.Benedictus XIV (Prospero Lambertini) dari Bologna (1740-1758)
248.Clement XIII (Carlo Rezzonico) dari Venice (1758-1769)
249.Clement XIV (Giovanni Vincenzo Antonio-Lorenzo-Ganganelli) dari Rimini (1769-1774)
250.Pius VI (Giovanni Angelo Braschi) dari Cesena (1775-1799)
251.Pius VII (Barnaba-Gregorio-Chiaramonti) dari Cesena (1800-1823)
252.Leo XII (Annibale della Genga) dari Genga (Fabriano) (1823-1829)
253.Pius VIII (Fracesco Saverio Castiglioni) dari Cingoli (1829-1830)
254.Gregorius XVI (Bartolomeo Alberto-Mauro-Cappelari) dari Belluno (1831-1846)
255.Pius IX (Giovanni M. Mastai-Ferretti) dari Senigallia (1846-1878)
256.Leo XIII (Gioacchino Pecci) dari Carpineto (Anagni) (1878-1903)
257.Santo Pius X (Giuseppe Sarto) dari Riese (Treviso) (1903-1914)
258.Benedictus XV (Giacomo della Chiesa) dari Genoa, Italia (1914-1922)
259.Pius XI (Achille Ratti) dari Desio, Milan, Italia (1922-1939)
260.Pius XII (Eugenio Pacelli) dari Roma (1939-1958)
261.Yohanes XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) dari Sotto il Monte (Bergamo) (1958-1963)
262.Paulus VI (Giovanni Battista Montini) dari Concescio (Brescia) (1963-1978)
263.Yohanes Paulus I (Albino Luciani) dari Forno di Canale (Belluno) (1978)
264.Yohanes Paulus II (Karol Wojtyla) Wadowice, Polandia (1978-2005)
265.Benedictus XVI (Y. Ratzinger) Bavaria, Jerman (2005-2013) sekarang Bergelar “Paus Emeritus”
266.Francis I (Jorge Mario Bergoglio), Argentina (2013- sekarang)

Untung saja masih ada 10 Rasul diluar Petrus dan penerus/pengganti Yudas Iskariot sehingga BUANYAAK SEKALI Pelayan2 Tuhan yg muncul diluar Kelompok PAUS sang Penerus Petrus !
TUGAS MISI AGUNG ini di BEBANkan kepada semua orang yg merasa dirinya “Pengikut Kristus” !

Matius 28 :

16 Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17 Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18 Yesus mendekati mereka (bukan hanya kepada Petrus saja) dan berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”

sabar dikit mas octaf…
kok buru-buru amat udah me-reveal identitas asli-nya sih…

nanti ketahuan lho kalau CUMA MENYAMAR jadi khatolik doang…

padahal IBLIS aja kalau MENYAMAR SBG MALAIKAT TERANG itu bisa mainnya aluusss banget… sampe banyak yg ketipu dikira malaikat terang beneran lho…

sabar ah mas… entar cepet ketahuan lho…

Apakah yang dimaksud Tuhan yesus adalah 266 paus dan bukan ROH KUDUS ,bukankah anda sudah mengutip ayat Yoh 14:16-18 . apakah paus bisa menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu dan Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

Udah dibeberapa topic maennya kasar, ketahuan banget non Katolik, biasalah… Katolik itu kasih, kalau tidak mengasihi itu…

Biasalah… Biasalah…

Salam

Lha yang dimaksudkan didalam postingan saya memang ROH KUDUS, dan ROH KUDUS itu yang akan menjaga ajaran iman dan moral Gereja Katolik sampai selama-lamanya (perhatikan yang dimaksud adalah ajaran iman dan moral Gereja, bukan kelakuan pribadi Paus, Pastor dll).

Salam

lho mas…
biarin toh…

mas azer dan spesies-nya itu kan emang pengen-nya maksa gitu kok… biarin aja…

lah nanti kalau mereka sudah mampu atau sudah bersedia bersikap objektif…
kan kasian toh mas…
nanti mau jualan apa coba…

identitas pembeda-nya udah engga ada…
common enemy-nya udah engga enemy-enemy banget…
terus gimana mau agitasi para calon target-nya biar mau konvert…

ibarat tukang obat gosok pinggir jalan…
kan engga mungkin kalau menjelaskan…
bahwa obat saya ini pada prinsipnya sama dengan yg ada di apotek…
lah nanti para tukang beca & pedagang sayur kan bingung: “kalo gitu ngapain gue beli ame elo?”

si tukang obat kan pasti tetep harus MAKSA bahwa obat gosoknya itu BEDA lho dgn yg di apotek…
misalnya… ngasih duit temen-nya buat sandiwara sembuh seketika begitu digosok…
sehingga jelas identitas pembeda-nya dengan obat di apotek yang TIDAK MUNGKIN sembuh seketika…
gitu lho mas…

biarin lah…
makin lama manusia makin pada pinter-pinter kok…
jadi persentase manusia yg bisa termakan oleh provokasi ala tukang obat gosok juga makin dikit kok mas…

hehe…

Terutama untuk si octo, mudah-mudahan niatnya menjadi Katolik dikabulkan Tuhan.

Amin.

Kita doakan mereka… Kita doakan mereka…

Salam

Pengembala itu definisinya bagaimana?
Apakah pengembala = pengembara+gembala?

Salam

yang sering di padang rumput itu juga penggembala kok mas…
hehe…

btw… mas mod…
imo mas khalil is doing your best in being as neutral as possible kok…

tapi biasa lah mas…
namanya orang berpendapat…
tentu pasti merasa pendapatnya yg paling benar…
nah kalo dihapus pasti merasa karena yg ngehapus itu pro dgn lawannya…
it is only humane…

Malu bertanya sesat dijalan, adalah ungkapan hati seorang anak manusia.

Salam

Gembala koq bisa tersesat?
:smiley:
Kalo masih bisa tersesat ya jangan jadi gembala.
As simple as that.

Dari mana ceritanya Daud tersesat ketika menggembalakan domba-dombanya, coba?
;D

Petrus berbuat salah, wajar karena itu manusiawi. Paulus berbuat salah, juga wajar karena dia masih manusia. Tapi kalau Petrus, Paulus, Andreas, Yohanes, SAMPAI TERSESAT, lantas siapa yang mereka ikuti sebelumnya?
;D

Seorang gembala bisa tertidur saat menggembalakan domba-dombanya. Tapi kalo sampe tersesat?
Wah, malah baru tahu saya ada gembala bisa tersesat.
:smiley:

Setahu saya kalo yang tersesat itu ya orang bayaran yang tidak menguasai medan gembalaannya.

Jadi, pertanyaan “Perlukah penggembala diawasi?” akan disusul pula dengan pertanyaan “Siapa yang mau mengawasi si penggembala?”

FAKTA :

  • Dari Alkitab … tercatat Daud pernah TERSESAT ketika merencanakan ingiri men"Janda"kan istri orang dengan mengirim sang suami kemedan perang dan menaruhnya digaris depan agar cepat GUGUR lalu Rencana Sesatnya berjalan MULUS! Kita semua TAHU dari Alkitab apa Hukuman Tuhan bagi Daud, bukan!
Petrus berbuat salah, wajar karena itu manusiawi. Paulus berbuat salah, juga wajar karena dia masih manusia. Tapi kalau Petrus, Paulus, Andreas, Yohanes, SAMPAI TERSESAT, lantas siapa yang mereka ikuti sebelumnya? ;D
Berbuat SALAH itu bagian dari SESAT atau Tersesat bagian dari berbuat SALAH atau SESAT IDENTIK dengan SALAH ? :mad0261:
Seorang gembala bisa tertidur saat menggembalakan domba-dombanya. Tapi kalo sampe tersesat? Wah, [u][b]malah baru tahu[/b][/u] saya ada gembala bisa tersesat. :D
Gembala tersesat bukan dalam hal [i]menggembalakan orang lain[/i] tetapi dalam hal menggembalakan [u]DIRINYA SENDIRI [/u]!
Setahu saya kalo [u][b]yang tersesat itu[/b][/u] ya [i]orang bayaran[/i] yang tidak menguasai medan gembalaannya.
Apakah DAUD juga [u][i]Orang Bayaran[/i][/u] saat TERSESAT ingin merebut istri "bawahannya" , bahkan karena DAUD menguasai "medan gembalaannya", bukan? Daud tahu sebagai Raja punya KUASA untuk melakukan/memanjakan Keinginan Dirinya Sendiri !
Jadi, pertanyaan "Perlukah penggembala diawasi?"
Untuk apa ada [u][b]NORMA dan Buku KUHP[/b][/u] dalam kehiduoan manusia ? Bukankah karena ada Iblis yg mengaum ngaum menunggu manusia lengah untuk di"Mangsa" nya, bukan?
akan disusul pula dengan pertanyaan "Siapa yang mau mengawasi si penggembala?"
Setelah ada NORMA dan BUKU KUHP, maka Sang Chalik cukup menyerahkannya pada NORMA dan BUKU KUHP, bukan ? Dan ada"petugas" yg diberi MANDAT melakukan pengawasan , bukan ? Sama halnya dengan "ATURAN2" dalam FK dan adanya Moderator" , bukankah itu sudah IDENTIK menjawab pertanyaan ini ? :coolsmiley: :happy0062: