Pertentangan sifat Yesus sebagai TUHAN ALLAH di dalam Perjanjian Baru

Pertentangan 1

a. Matius, fasal 3 ayat 17 ?Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: ?Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.??

b. Matius, fasal 5 ayat 9 ?Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak-anak Allah.?

Ayat di atas bertentangan kerana yang disebut anak Allah tidak hanya Yesus tetapi semua orang yang mendamaikan manusia.

Pertentangan 2

a. Yohanes, fasal 14 ayat 9 ?Barangsiapa melihat Aku, ia telah melihat Bapa? dan ayat 10, ?tidak percayakah engkau, bahwa aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam Aku? Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukanlah Aku katakan dengan kehendak sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal dalam Aku. Ia mengadakan segala perbuatan itu.?

b. Yohanes, fasal 17 ayat 23 ?Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku; supaya mereka itu sempurna di dalam persekutuan.?

Kata ?mereka? di ayat 23 adalah sahabat Yesus. Sedangkan yang dimaksud ?dengan aku? ialah Yesus. Jadi frasa ?Aku bersama mereka? artinya Yesus beserta sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan itu berserta Yesus dan para sahabatnya. Kalau umat Kristian percaya hal kesatuan Yesus dengan Bapa, maka umat Kristian pun harus percaya hal kesatuan Bapa itu dengan semua sahabat Yesus yang berjumlah 12 orang. Jadi bukan Yesus dan Roh Suci saja yang menjadi satu dengan Tuhan, melainkan harus ditambah 12 orang lagi. Ini namanya persatuan Tuhan atau Tuhan persatuan, dan bukan hanya Tri-Tunggal, tetapi 15 Tunggal. Jadi mana yang benar? Tiga menjadi Tunggal atau 15 menjadi Tunggal?

Pertentangan 3

(Tuhan Esa)

a. Yohanes, fasal 17 ayat 3 ?Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, Allah yang Esa, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu.?

b. Ulangan, fasal 4 ayat 35, ?Maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang Esa tiadalah yang lain lagi.?

c. Markus, fasal 12 ayat 29, ?Maka jawab Yesus kepadanya. Hukum yang terutama ialah: Dengarlah olehmu hai Israil, adapun Allah Tuhan kita, ialah Tuhan yang Esa.?

d. Ulangan, fasal 6 ayat 4, ?Dengarlah, hai orang Israil: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu Esa!?

Di ayat di atas menyebutkan Tuhan adalah Esa dan menyebut Yesus adalah Pesuruh Allah (Utusan/Rasul), bukan Tuhan. Sedangkan di satu ayat menyebutkan Tuhan dengan Yesus menjadi satu, di ayat yang lain lima belas menjadi satu. Mana yang benar? Menurut pengakuan umat Kristian sendiri, suatu Kitab Suci yang kandungan ayat-ayatnya bertentangan antara satu dengan lainnya tentu sulit dipercayai kesuciannya, karena yang disebut suci itu bersih dari kekeliruan dan perselisihan.

Pertentangan 4

a. Yohanes, 10:30 ?Aku dan Bapa itu satu adanya.?

b. Matius, fasal 27 ayat 46 ?Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring katanya: ?Eli, Eli, lama sabaktani?, artinya: ?Ya Tuhan, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku??

Berdasarkan seruan Yesus di ayat Matius 27:46 di atas, jelas bahwa Yesus tidak bersatu dengan Tuhan, yakni Tuhan meninggalkan Yesus. Mestinya kalau Tuhan menjadi satu dengan Yesus, di saat itulah saat yang tepat untuk menolong Yesus, tapi kenyataannya Tuhan tidak bersatu dengan Yesus sehingga Yesus sendiri perlu meminta tolong. Bolehkah dikatakan dengan sebutan ?Tuhan Yesus? kalau menolong dirinya saja tidak mampu?

Pertentangan 5

a. Umat Kristian menyembah Yesus sebagai Tuhan.

b. Akan tetapi kenyataannya Yesus yang dikatakan bersatu dengan Tuhan mestinya tindakan-tindakan dan perbuatannya menyerupai perbuatan Tuhan. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian: Tuhan tidak tidur tetapi Yesus tidur; Tuhan tidak sakit tetapi Yesus sakit; Tuhan tidak makan tetapi Yesus makan; Tuhan tidak menyembah sesiapa pun tetapi Yesus menyembah Tuhan; Tuhan tidak mati tetapi Yesus mati.

Pertentangan 6

a. Umat Kristian menganggap salah satu sebab yang menyebabkan Yesus bersatu dengan Tuhan adalah kerana baginda mengetahui perkara yang ghaib.

b. Markus, fasal 13 ayat 31 dan 32 ?Sesungguhnya langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Tetapi akan harinya atau ketika itu tidak diketahui oleh seorang pun, baik segala malaikat yang di surga pun tidak, anak itu pun tidak, hanyalah Bapa saja.?

Jelas bahawa dalam Alkitab sendiri tertulis yang Yesus sendiri mengaku tidak ada yang tahu bila berlakunya hari Kiamat, melainkan hanya Tuhan sendiri. Tegasnya Yesus sendiri tidak mengetahui waktu berlakunya hari Kiamat, yang termasuk suatu yang ghaib. Yang tidak tahu itu pasti bukan Tuhan, kerana Tuhan Maha Mengetahui.

Pertentangan 7

a. Galatia 2:20 ??namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.?

b. Yohannes 14:10 ?Tiadakah engkau percaya bahwa aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam aku? Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukanlah Aku katakan dengan kehendak sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal di dalam Aku. Ia mengadakan segala perbuatan itu.?

Jika Yesus dikatakan Tuhan Anak karena kenyataannya bahawa ?aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?, maka bagaimana pula dengan Paulus, yang menyatakan bahwa Yesus di dalam dia dan dia di dalam Anak Allah (Yesus)? Paulus mengaku bahwa dirinya bukan lagi Paulus tetapi sudah jelmaan Yesus/Mesias (Bandingkan pernyataan Paulus: ?Kristus hidup di dalam aku, aku di DALAM ANAK ALLAH? dengan pernyataan Yesus: ?Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku?). Adakah Paulus itu Tuhan Cucu? Bererti sekarang sudah bertambah lagi satu Tuhan. (malay.bismikaallahuma.org)

Rujukan

Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia, 2000

Alkitab tak akan bisa di pahami hanya dengan membaca ayat 1 per 1…
semakin km mendalaminya, maka akan semakin banyak pertanyaan yang mengalir dan ilmu yang luas. so…

Pertentangan 1

a. Matius, fasal 3 ayat 17 ?Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: ?Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.??

b. Matius, fasal 5 ayat 9 ?Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak-anak Allah.?

Ayat di atas bertentangan kerana yang disebut anak Allah tidak hanya Yesus tetapi semua orang yang mendamaikan manusia.

Yup Yesus adalah Anak Tuhan & orang yg bawa damai juga anak Tuhan, pertentangannya di mana yah ???

Pertentangan 2

a. Yohanes, fasal 14 ayat 9 ?Barangsiapa melihat Aku, ia telah melihat Bapa? dan ayat 10, ?tidak percayakah engkau, bahwa aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam Aku? Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukanlah Aku katakan dengan kehendak sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal dalam Aku. Ia mengadakan segala perbuatan itu.?

b. Yohanes, fasal 17 ayat 23 ?Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku; supaya mereka itu sempurna di dalam persekutuan.?

Kata ?mereka? di ayat 23 adalah sahabat Yesus. Sedangkan yang dimaksud ?dengan aku? ialah Yesus. Jadi frasa ?Aku bersama mereka? artinya Yesus beserta sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan itu berserta Yesus dan para sahabatnya. Kalau umat Kristian percaya hal kesatuan Yesus dengan Bapa, maka umat Kristian pun harus percaya hal kesatuan Bapa itu dengan semua sahabat Yesus yang berjumlah 12 orang. Jadi bukan Yesus dan Roh Suci saja yang menjadi satu dengan Tuhan, melainkan harus ditambah 12 orang lagi. Ini namanya persatuan Tuhan atau Tuhan persatuan, dan bukan hanya Tri-Tunggal, tetapi 15 Tunggal. Jadi mana yang benar? Tiga menjadi Tunggal atau 15 menjadi Tunggal?

Yesus & Roh Kudus menjadi satu dengan Tuhan, karena mereka memang satu individu… dan 12 murid Yesus + umat Kristen juga menjadi satu dalam persekutuan & ikatan surgawi dengan Tuhan…jadi pemahamannya yg beda Bosz…

Pertentangan 3

(Tuhan Esa)

a. Yohanes, fasal 17 ayat 3 ?Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, Allah yang Esa, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu.?

b. Ulangan, fasal 4 ayat 35, ?Maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang Esa tiadalah yang lain lagi.?

c. Markus, fasal 12 ayat 29, ?Maka jawab Yesus kepadanya. Hukum yang terutama ialah: Dengarlah olehmu hai Israil, adapun Allah Tuhan kita, ialah Tuhan yang Esa.?

d. Ulangan, fasal 6 ayat 4, ?Dengarlah, hai orang Israil: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu Esa!?

Di ayat di atas menyebutkan Tuhan adalah Esa dan menyebut Yesus adalah Pesuruh Allah (Utusan/Rasul), bukan Tuhan. Sedangkan di satu ayat menyebutkan Tuhan dengan Yesus menjadi satu, di ayat yang lain lima belas menjadi satu. Mana yang benar? Menurut pengakuan umat Kristian sendiri, suatu Kitab Suci yang kandungan ayat-ayatnya bertentangan antara satu dengan lainnya tentu sulit dipercayai kesuciannya, karena yang disebut suci itu bersih dari kekeliruan dan perselisihan.

Itulah konsep Trinitas Bosz…pembahasannya tersendiri yee…ngejlimet euy

Pertentangan 4

a. Yohanes, 10:30 ?Aku dan Bapa itu satu adanya.?

b. Matius, fasal 27 ayat 46 ?Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring katanya: ?Eli, Eli, lama sabaktani?, artinya: ?Ya Tuhan, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku??

Berdasarkan seruan Yesus di ayat Matius 27:46 di atas, jelas bahwa Yesus tidak bersatu dengan Tuhan, yakni Tuhan meninggalkan Yesus. Mestinya kalau Tuhan menjadi satu dengan Yesus, di saat itulah saat yang tepat untuk menolong Yesus, tapi kenyataannya Tuhan tidak bersatu dengan Yesus sehingga Yesus sendiri perlu meminta tolong. Bolehkah dikatakan dengan sebutan ?Tuhan Yesus? kalau menolong dirinya saja tidak mampu?

Jangan melihat secara hurufiah Bosz… Kitab suci di mana pun harus dibaca dengan mata hati & pemikiran yg fokus pada Tuhan yg kita imani bosz…
Seperti Pertentangan sebelumnya, ini kaitannya dengan konsep Trinitas yg gampang2 susah dipahami orang non-kristen (sebenarnya gampang dipahami tapi sulit dicerna maksud ku…karena mencerna nya tidak dengan hati bersih upsss…)

Pertentangan 5

a. Umat Kristian menyembah Yesus sebagai Tuhan.

b. Akan tetapi kenyataannya Yesus yang dikatakan bersatu dengan Tuhan mestinya tindakan-tindakan dan perbuatannya menyerupai perbuatan Tuhan. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian: Tuhan tidak tidur tetapi Yesus tidur; Tuhan tidak sakit tetapi Yesus sakit; Tuhan tidak makan tetapi Yesus makan; Tuhan tidak menyembah sesiapa pun tetapi Yesus menyembah Tuhan; Tuhan tidak mati tetapi Yesus mati.

Yup Yesus adalah Tuhan (konsep Trinitas lagi dah niy)
Tapi Yesus juga manusia…jadi tetap harus makan, minum, tidur, sakit, ke belakang, dll… (koq berasa nerangin ke anak sekolah minggu yah hehe)

Pertentangan 6

a. Umat Kristian menganggap salah satu sebab yang menyebabkan Yesus bersatu dengan Tuhan adalah kerana baginda mengetahui perkara yang ghaib.

b. Markus, fasal 13 ayat 31 dan 32 ?Sesungguhnya langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Tetapi akan harinya atau ketika itu tidak diketahui oleh seorang pun, baik segala malaikat yang di surga pun tidak, anak itu pun tidak, hanyalah Bapa saja.?

Jelas bahawa dalam Alkitab sendiri tertulis yang Yesus sendiri mengaku tidak ada yang tahu bila berlakunya hari Kiamat, melainkan hanya Tuhan sendiri. Tegasnya Yesus sendiri tidak mengetahui waktu berlakunya hari Kiamat, yang termasuk suatu yang ghaib. Yang tidak tahu itu pasti bukan Tuhan, kerana Tuhan Maha Mengetahui.

Yup karena itu adalah HAK TUHAN & hanya DIA, Yesus berkata begitu dengan kapasitas sebagai manusia utusan Tuhan bukan sebagai Tuhan…nyambung ??

Pertentangan 7

a. Galatia 2:20 ??namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.?

b. Yohannes 14:10 ?Tiadakah engkau percaya bahwa aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam aku? Segala perkataan yang Aku ini katakan kepadamu, bukanlah Aku katakan dengan kehendak sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal di dalam Aku. Ia mengadakan segala perbuatan itu.?

Jika Yesus dikatakan Tuhan Anak karena kenyataannya bahawa ?aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?, maka bagaimana pula dengan Paulus, yang menyatakan bahwa Yesus di dalam dia dan dia di dalam Anak Allah (Yesus)? Paulus mengaku bahwa dirinya bukan lagi Paulus tetapi sudah jelmaan Yesus/Mesias (Bandingkan pernyataan Paulus: ?Kristus hidup di dalam aku, aku di DALAM ANAK ALLAH? dengan pernyataan Yesus: ?Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku?). Adakah Paulus itu Tuhan Cucu? Bererti sekarang sudah bertambah lagi satu Tuhan. (malay.bismikaallahuma.org)

Rujukan

Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia, 2000

Yup Paulus adalah ANAK TUHAN sama seperti orang2 yg Percaya & menerima Firman TUHAN dengan perantaraan YESUS KRISTUS adalah juga ANAK TUHAN… bahkan saya & sebagian besar members Forum ini adalah ANAK TUHAN…so what ??? apa dasar keberatan sodara yah ???
Tapi Paulus & kami semua bukan TUHAN…

Gini deh…simple nya, kalo Kristen punya banyak TUHAN…maka negara tidak akan memberikan ruang pada Kristen untuk menjadi agama resmi di Indonesia…karena negara ini menganut KETUHANAN YANG MAHA ESA di puncak PANCASILA… apa sodara pikir para Founding Father negara ini & penerusnya ga paham ?? enggak kan yah :slight_smile:

Itu aja koq repot bosszzz…hehe

Bagaimana dengan Lukas18:19 “Jawab Yesus"Mengapa kaukatakan aku baik? Tak seorangpun yang baik selain daripada Allah saja.” Disini siapa Allah yang dimaksud Yesus? Yesus mengakui kalau dia belum/tidak baik dan mengakui adanya Allah…dan Allah itu BUKAN Yesus. Jangan bawa2 trinitas deh itu cuma tahayul. Kalau kamu menerima Yesus terima kenyataan ini juga tanpa perlawanan.

Yesus mengatakan hal tersebut dalam kapasitas nya sebagai manusia, sebab tidak ada manusia yang benar2 baik hny Allah saja yang baik.
Tuhan = Allah = Yesus ini adalah yang benar dan Alkitab juga mengakuinya, bagaimana mungkin kami sebagai orang yg percaya menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan.
Mengenai Trinitas jika anda tidak memahami bukan berarti hal tersebut adalah takhayul, sama seperti halnya apakah anda percaya di luar langit merupakan ruang hampa udara, klo anda percaya bahwa luar angkasa itu hampa udara bagaimana anda bisa yakin dan percaya? bukankah bisa saja itu rekayasa fotografi.
Melihat dengan mata jasmani dan iman adl 2 hal yang berbeda kami orang kristiani percaya Yesus adalah Tuhan dan Bapa yang kekal itulah iman kami.

Trinitas dalam Yesus bisa terbagi2?? Dari satu kesatuan diri Yesus munculnya terkadang manusia terkadang roh kudus dan terkadang allah…gt maksud anda? itu cuma angan-angan manusia dan teori supaya asal jadi… Maksudnya ToraTora juga tidak percaya kalau manusia sudah melaksanakan misi keluar angkasa sampai meragukan luar angkasa itu hampa udara…tetapi mengimani trinitas? Boleh2 aja berTuhan Yesus…ttp Yesus memperkenalkan Allah…kenapa tidak mau mengenal Allah?

Saya tidak berkata bahwa saya tidak percaya bahwa di luar langit itu hampa udara, tetapi bukan kah kita sebagai umat manusia yang berada di bumi yang belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri seperti apakah ruang angkasa, kita hanya mengetahui bahwa ruang angkasa itu hampa udara bds kan berita2.
Jika kita bisa percaya bahwa luar angkasa itu hampa udara padahal kita sendiri belum pernah melihat dan merasakan nya, begitu halnya dengan trinitas walaupun kami tidak pernah melihat namun kami percaya berdasar pemberitaan para Rasul. Dalam hal ini lah Iman berperan.
Dalam Ibrani 11 : 1 berkata "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.

Yesus Adalah Tuhan ini bbrp buktinya:

Filipi 2:5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
2:6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
2:7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
2:8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
2:9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,
2:10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
2:11 dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!

Juga dalam Yohanes 13 : 13 Yesus Berkata :
Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan.

Inilah Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah

Ya…! Banned lagi.= Bandel en Nekad

Trinitas itu perlu dibuktikan bukan cuman dirasakan ataupun cuma diomongkan doang. Tidak terbukti tapi cuma tertulis doang di alkitab kalau Yesus kesatuan dari trinitas atau apalah itu.Itu cuma dibikin untuk dipercaya padahal tidak ada. Yesus mengatakan ia bukan Tuhan kapan dan bagaimana ia menjelaskan ia adalah trinitas.

Yesus anak Allah yang menjadikan banyak orang numpang disebut anak-anak Allah oleh karena tinggal didalam Yesus. jadi Yesus adalah Anak Allah sebagai penyebab orang Kristen memiliki status sebagai anak-anak Allah jika tidak ada Yesus maka semua bukan jadi anak-anakAllah melainkan akan menjadi anak-anak iblis.

Setiap pokok pangkal permasalahan dan perbahasan dalam kristian adalah berpunca daripada bible mereka yang telah korup. Seharusnya bible itu yang harus diperbahaskan. Apakah bible itu bersih daripada sebarang kesalahan. Jawapannya tidak. Bible telah korup. Justeru setiap pemikiran yang berlandaskan sumber rujukan itu adalah pemikiran yang korup dan tidak masuk akal.

Apakah bible itu kitab tahan uji? Tidak. Ada sesiapa yang tidak bersetuju dengan saya?

B’tol krn hanya ada 2 Bapa secara rohani:
Allah dan bapa segala dusta (read: iblis) :azn:

@erusi: antum menganggap bahwa bible telah korup. Selanjutnya antum mengambil referensi ayat bible untuk menunjukkan bahawa Yesus adalah manusia. Jadi siapa yang telah korup? Silakan antum simpulkan sendiri.

kok ribet, kalo dah korup ya udah jangan pake lagi dong ayat2 nya. agamamu agamamu, agama gw agam gw…
lagi pula rentetan critanya uda dari jadul kali, jaman nabi2. tiga Aku (Aku adalah Aku yang mengirim Aku).
GBU

@Kahlil_Gibson

@erusi: antum menganggap bahwa bible telah korup. Selanjutnya antum mengambil referensi ayat bible untuk menunjukkan bahawa Yesus adalah manusia. Jadi siapa yang telah korup? Silakan antum simpulkan sendiri.

Dalam thread ini, untuk makluman umum, saya belum pun mengutip mana-mana ayat daripada bible itu. Namun tidak dinafikan saya ada mengutip ayat-ayat daripada bible itu, tetapi jangan salah faham, ianya bukannya bermakna saya mempercayai ayat tersebut. Saya mengutip ayat-ayat daripada bible untuk dipaparkan kepada golongan kristian itu supaya mereka dapat melihat mana-mana anggapan mereka yang bertentangan dengan apa yang terkandung dalam bible itu sendiri. Justeru untuk memperlihatkan kepada mereka akan kejanggalan anggapan-anggapan mereka itu jika dibandingkan dengan kepercayaan kristian itu sendiri. :slight_smile:

Jika antum mengutip bibel untuk menunjukkan sesuatu pada kaum kristian, maka antum harus menafsirkannya dari sudut pandang kristian, bukan dengan cara EISEGESIS seperti yang antum lakukan. Salam…

Di perjanjian lama Kitab Ulangan kan sudah tertulis dgn jelas bahwa Allah itu esa tiada tuhan selain Dia

Akulah TUHAN, Allahmu …
Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun …
angan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan …

kalau menurutku Allah menyebut umat Kristen & Yahudi sebagai anak-anak Allah itu hanya berperngertian tidak hakiki bahwa manusia beriman itu benar2 anak Allah, itu maksudnya hanya Allah sebagai pemelihara manusia, seperti seorang bapak selalu memelihara anak2 nya :slight_smile:

Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).

Al Maidah ayat 75

Tuhan itu tidak membutuhkan apapun, apalagi makanan

pernyataan: “Tuhan itu tidak membutuhkan apapun” mempunyai implikasi:
Tuhan juga tidak membutuhkan manusia.

tapi nyatanya toh DIA lakukan juga hal itu, yakni: menciptakan kamu sbg salah satunya!

sooo, what … ???
buat apa DIA menciptakan kamu …?

Manusia di ciptakan Allah hanya untuk beribadah padaNYA dengan ikhlas, meskipun ada juga manusia yg tidak beribadah padaNYA tetapi Allah tidak butuh semua itu, kitalah yg membutuhkan Allah, meskipun Allah tidak di sembah Allah tetap Esa & Maha Besar, pada hakekatnya ibadah & amalan kita itu hanya untuk kita sendiri, Allah memberi jalan kebaikan atau keburukan tinggal kita yg memilihnya