Rev.Dr.Paul Ang - Malaysia - 20 Januari 2009

Paul Ang = Malaysia

Hamba Tuhan, Pelayanan nubuatan, penginjilan dan pengajarannya telah membawa perubahan umat Tuhan kepada tingkat yang lebih tinggi dan mengalami terobosan dan pendewasaan

Dalam

Elshadai Praise Center

Selasa, 20 Januari 2009

Pukul 18:00 WIB

GBI Keluarga Allah
Jln.Sultan Syahrir 88 Solo