spekulasi/bermain emas/dolar

boleh ga kawan2 fk,klo kita sebagai orang kristen melakukan spekulan/spekulasi?

beli emas/dolar di harga rendah lalu kita jual di harga tinggi?

tlg saran dan kritikannya…terima kasih

boleh-boleh saja :slight_smile:
saran dan kritikannya: mesti bijak dan hati-hati karena spekulasi itu berisiko

boleh asal belinya ga pake uang nyolong… hehe

Kalau keanjlokkan harga jangan sampai 3 S yah… Stess, Sroke … Stop :wink:

ta apa banget…itukan inves…bentuk inves apa aja… :slight_smile: emas, rumah, tanah :)…sah…sah…aza… :coolsmiley:

Boleh aja tapi kalu kalah jangan nyalahin Tuhan, itu salah sendiri tidak berhikmat

GBU